Matico Educo Travel | Adresa: Ruzveltova 4/2, Beograd.| Telefon: 011/4076437

WORK AND TRAVEL 2020

Radni programi

Sledeće poslove studenti na Work and Travel programu ne mogu raditi:

 • Bilo koji posao koji podrazumeva kupovinu osnovnoh sredstava koja se mogu prodavati da bi se izdržavali,
 • poslovi u domaćinstvima- briga o deci, starijim osobama, kao šoferi, pomoć u kući i slično,
 • Pedicab vozači ili operateri sa kolicima,
 • vozači,
 • klinički poslovi, poslovi u zdravstvu, kontakt sa pacijentima,
 • poslovi koji uključuju zabavu za odrasle (agencije za pratnju, video prodavnice za odrasle…),
 • rad na poslovima koji su isključivo noću od 22:00 do 6:00,
 • opasnim poslovima po zdravlje mladih, 8. na poslovima koji uključuju kontakt sa osobama a koji mogu biti štetni po zdravlje- tetoviranje, body piercing, masaža, manikir, pedikir…),
 • Na pozicijama koje su isključivo zasnovane na plaćanju provizije od prodate robe te ne garantuju minimalnu zaradu svakom učesniku u skladu sa federalnim i državnim zakonima i standardima,
 • pozicije koje uključuju kockanje i direktno učestvovanje u istom,
 • na pozicijama koje uključuju kontrolu hemikalija, magacinima, katalošku prodaju on line ili u distributivnim centrima.
 • Pozicije koje uključuju putovanja radi prodaje robe,
 • au pair, camp counselor, intern, trainee pozicije koje se organizuju po drugačijim programima,
 • u agencijama za zapošljavanje ili bilo koju drugu poziciju gde je neophodno licenciranje te bilo koja pozicija koju sponzor može smatrati neadekvatnom za Work and Travel program.

Američka fondacija obezbedjuje za sve zainteresovane kandidate sezonske poslove u restoranima, hotelima, zabavnim i nacionalnim parkovima, restoranima brze hrane, na bazenima, maloprodaji, u kazinima i slično- prema trenutnoj ponudi fondacije. Svaki kandidat će putem webcoma obaviti intervju sa predstavnikom fondacije ili poslodavcem koji će mu ponuditi posao nakon obavljenih razgovora. Takođe se poslovi mogu dobiti i na intervjuima koje Matico Educo Travel organizuje u saradnji sa fondacijom i uz direktno prisustvo poslodavca. (Ovo se pre svega odnosi  na kazina). Moguce je i da kandidat sa svojim prijateljima putuje i pronalazi posalo preko baze podataka koja je vlasnistvo fondacije (bez intervjua) gde se nalazi ponuda od preko 1000 poslova i poslodavaca.

Cena rada se kreće od  oko7$-15$ po satu. Minimalan broj sati je oko 25. Prekovremeni rad nije garantovan i cena rada za preko 40 sati rada se uvećava za oko 50%.Cena rada može biti niža ukoliko ne uključuje bakšiš (tips) što će jasno ugovorom biti precizirano.Državni porez se odbija od plate a jedan deo se vraća nakon završetka programa (prijave za povraćaj poreza rade se u februaru naredne godine preko specijalizovanih agencija a sve informacije se mogu dobiti preko agencije Matico Educo Travel). Dužina ugovora sa poslodavcem može biti od 2-4 , meseca. Preporuka je da tokom intervjua svakako dogovorite dužinu boravka sa poslodavcem. Svaki učesnik može nakon radnog dela programa ostati još maksimalno 25 dana radi putovanja (takozvani grace period- tokom ovog perioda rad nije dozvoljen, a učesnik mora platiti doplatu od 47$.Prilikom prijave kandidat se odlučuje da li ostaje i dodatni mesec).

Svaki kandidat se može izjasniti prilikom prijave kakav posao želi da obavlja ali Matico Educo Travel NE GARANTUJE da će kandidat dobiti bilo koju od željenih pozicija. Poslodavac može i ne mora da uvaži želju kandidata. Ukoliko kandidat odbije posao može odustati od programa uz otkazne troškove navedene na kraju ovog programa. Moguće je takodje da poslodavac izmeni svoju ponudu za posao kada dodjete u Ameriku ili pre dolaska u skladu sa svojim potrebama, ovakve promene nisu česte ali su moguće. Takodje je moguće da poslodavac smanji broj ugovorenih sati ukoliko je to neophodno shodno smanjenju posla kod istog. Svaki učesnik je dužan da ispunjava obaveze, redovno i na vreme dolazi na posao, da se ponaša u skladu sa pravilima poslodavca i važećim zakonima jer u slučaju nepoštovanja pravila rada i programa svaki učesnik može biti diskvalifikovan i otpušten i u tom slučaju se mora vratiti u zemlju bez prava na refundaciju bilo kog dela programa. Odredjeni poslodavci imaju pravila oko oblačenja što će Vam u intervjuu ili nakon primanja na odredjenu poziciju i objasniti. Svaki poslodavac može tražiti da kandidat bude testiran na drogu.Molimo kandidate da se ne prijavljuju na program ukoliko ne mogu da prodju test.

PLATA se prima čekom obično svake druge nedelje ili onako kako je poslodavac naveo u ugovoru. Svaki kandidat mora znati da po dolasku u Ameriku mora prvo završiti sve administrativne poslove i eventualnu obuku pre početka rada, vrlo je važno poneti dovoljno sredstava do primanja prve plate. U kazinima se ponekad dozvola čeka i do 15 dana.

Ukoliko kandidat ne dobije posao na 1. intervjuu, može ići na sledeći intervju. Ukoliko aplicira u bazi podataka, kandidat bira posao i poslodavac je duzan da mu odgovori u roku od 3 dana. Ukoliko posle 3 dana dobje negativan odgovor moze ponovo da aplicira za drugi posao i tako do konacnog plasmana. Zato je vazno prijaviti se na vreme.

Posao koji vam bude ponudjen kroz intervju je proveren i pouzdan ali ne i zagarantovan. U SAD-u ne postoje garancije posla čak ni za rezidente. Poslodavac ima pravo da otpusti radnika u slučaju da radnik ne obavlja svoj posao valjano ili u slučaju kada je njegova finansijska situacija otežana i zahteva otpuštanje kao meru. Prednost ove opcije učešća na programu jesta ta što u slučaju da budete otpušteni iz razloga koji nije nastao vašom krivicom, organizator (američka fondacija) će vam ponuditi drugi posao u skladu sa raspoloživim pozicijama.( u takvim slučajevima verovatno ćete morati da se selite a satnica i uslovi ne moraju biti isti kao na predhodnom poslu). Diskreciono je pravo svakog poslodavca da raskine ugovor i pre početka programa ukoliko tržišni uslovi to zahtevaju.Učesnik programa koji je uplatio full opciju i dobio posao preko fondacije ne može napuštati posao bez predhodne saglasnosti fondacije, svaki dodatni posao može se raditi tek nakon što fondacija odobri poslodavca po istom principu po kome se odobravaju poslodavci za self-placed studente. Ukoliko želite da radite drugi posao pored onog što ste dobili od fondacije neophodno je da o tome obavestite fondaciju i dobijete dozvolu od iste i takodje taj drugi posao nikako ne sme uticati na vaš rad na prvom i osnovnom poslu koji vam je obezbedila fondacija. Promena poslodavca dozvoljena je samo uz eksplicitno odobrenje fondacije.

 

Ova opcija namenjena je onima koji su već bili na programu pa žele da idu kod poznatog poslodavca (osim kazina) ili već imaju poslodavca koji im nudi posao u Americi.

Ovo je opcija za sve one koji samostalno nalaze posao i shodno tome uživaju poseban popust ali i manje garancije ukoliko bez tog posla ostanu dok su u Americi. Takodje „self-placed“ opcija podrazumeva i da poslodavac mora biti odobren od strane sponzora (američke fondacije sa kojom Matico saradjuje), da isti mora imati svu neophodnu dokumentaciju da bi učestvovao na programu i da kandidatu nudi posao koji nije zabranjen ovim programom.(prihvatljivi su oni poslovi koji podrazumevaju interakciju i komunikaciju sa američkim gradjanima, poslovi za koje je neophodna minimalna obuka, koji su sezonski ili privremeni kako je definisano u 22CFR62.

Svaki poslodavac koga student sam nadje mora da ispunjava kriterijume sponzora i dostavi sledeća dokumenta (1. Potpisan Employment Confirmation Leter form zajedno sa studentom, 2. Host company profile form, 3. Empolyment Identification Number (EIN), 4. Copy of current business license, 5. Verification of Workers Compensation Insurance Policy, or evidence of states exemption from requirements of such coverage) Sponzor će direktno stupiti u kontakt  sa poslodavcem da bi verifikovao sve ove detalje i odobrio poslodavca. Bez obzira na činjenicu što je student sam obezbedio posao, svaki dodatni posao se mora prijaviti fondaciji i biti odobren po istom principu od strane fondacije. Ni jedan student ne sme svojevoljno, samostalno menjati posao bez dozvole sponzora-američke fondacije.

TROŠKOVI

SMEŠTAJ?
ISHRANA?
PREVOZ?
OSIGURANJE?
OSTALI TROŠKOVI ŽIVOTA

 

OBAVEZNA INTERAKCIJA -DEO PROGRAMA KULTURNE RAZMENE

State Department je obavezao sve sponzore da ovaj progra učine još više programom kulturne razmene. Fondacija će shodno tome svakom studentu ponuditi paket program koji se može sastojati od jednodnevnog razgledanja grada do turističkog putovanja u trajanju od nekoliko dana po dodatnoj ceni. Učesnici programa moraće da učestvuju bar u jednodnevnom razgledanju grada ili okoline u kojoj se nalaze i taj tršak će sami snositi. Sve ponude biće opcionalne i prema želji studenata.Studenti su dužni da u svom mesečnom izveštaju navedu gde su i šta obišli tokom svakog meseca.Studenti su obavezni da vrse mesecne izvestaje prema fondaciji.