Matico Educo Travel | Adresa: Ruzveltova 4/2, Beograd.| Telefon: 011/4076437

Školovanje u Evropi za srednjoskolce

skolovanje

JEDNOGODIŠNJE ŠKOLOVANJE U EVROPI

Ovako naši bivši učenici komentarišu ovaj program:

“Iskustvo je fascinantno i ne može se samo reći da se svodi na usvršavanje jezika. Ono daje drugu dimenziju životu,pruža sazrevanje i neverovatan lični napredak.”

PRAVO UČENJA NA PROGRAM IMAJU SLEDEĆI KANDIDATI:

 • Učenici između 15-18 godina starosti (detaljni opis godista nalazi se u tabeli u daljem tekstu)
 • Učenik mora biti redovan đak srednje škole
 • Učenik mora imati želju da upozna drugačiji način života, kulture i tradicije kroz boravak u stranoj porodici
 • Učenik mora imati dobro znanje jezika intervju će se voditi preko skyp’a sa predstavnicima agencije ili škole sa kojom srađujemo
 • Učenik mora imati najmanje dobar uspeh i vrlodobru ocenu iz stranog jezika
 • Učenik mora biti spreman na prilagođavanje, nove ideje, ljude i način života
 • Učenik mora biti fleksibilan, zreo, samostalan, dobro vaspitan…

ŠTA PROGRAM OBUHVATA:

 • Program obuhvata boravak u jednoj od ponuđenih zemalja Evrope u trajanju od jedne školske godine (kandidat kreće na program 5dana pre početka škole i vraća se sa programa 5 dana po završetku škole)
 • Učenik boravi u pažljivo odabranoj porodici kao njen član, sa svim pravima i obavezama koje imaju drugi članovi porodice. Porodice su te koje biraju decu na osnovu karakteristika koje su im zajedničke, jer su porodice volonterske i nisu posebno plaćene za učestvovanje na ovom programu. Porodice proverava fondacija sa kojom Matico Educo Travel ima sklopljen Ugovor.
 • Tokom boravka, svaki učenik pohađa Državnu (ili po želji Privatnu) školu i dužan je da ima najmanje dobar uspeh.
 • Tokom boravka učenik je pokriven medicinskim osiguranjem za sve iznenadne situacije osim za nasledne

bolesti, bolesti zuba i korekcije vida (posetite oftamologa i zubara pre odlaska). Takođe, osiguranje ne pokriva obaveznu participaciju pacijenata koja može iznositi od 100-300 i više € u zavisnosti da li je učenik bio na ambulantskom pregledu ili je hospitalizovan. Takođe, osiguranje ne pokriva sportske preglede (koji su obavezni ukoliko se dete bavi nekim sportom).

PROGRAM:

Ovaj program je program kulturne razmene, I nastao kao želja da se omogući učenicima da upoznaju način života, kulturu i tradiciju kroz boravak u porodici tokom jedne školske godine.

Fondacija sa kojom mi sarađujemo imasvoje regionalne menadžere i kordinatore i pokriva teritoriju cele Evrope i direktno uz pomoć svog osoblja na terenu nalazi pogodne porodice i škole za realizaciju ovog programa.

PORODICA

Tokom boravka učenici žive u  porodici kao njen član. Porodice koje primaju učenike iz inostranstva su VOLONTERSKE i nisu posebno plaćene za učestvovanje na Programu. One su pune entuzijazma i žele da njihova deca ili oni sami saznaju o drugim narodima i kulturama kao i da podele svoju kulturu i način života sa novim članom, a pre svega vole decu.

Zbog svega ovoga od svakog učenika se očekuje da poštuje svoju porodicu i da nastoji da se što pre prilagodi novim pravilima kuće u kojoj boravi. Vaša porodica će za uzvrat Vama pružiti otvoreno srce, podršku tokom celog boravka. Od Vas će se očekivati da nakon završetka školskih obaveza slobodno vreme provodite zajedno kao i da obavljate sitne dužnosti u okviru porodice (sređivanje sobe, svojih stvari, pomoć u kući i sl.) uostalom ne više od onoga što i sami članovi obavljaju. Sigurno ćete imati priliku da pokažete šta znate, da im objasnite kako živimo, da spremite neko nacionalno jelo ili slično. Porodica će želeti da zna o vašoj zemlji i pomoći će Vam da razumete njihovu.Same porodice smeštene su širom Evrope, uglavnom se nalaze u manjim gradovima i mestima u ruralnim sredinama te ne možete očekivati plasman u velikim gradovima niti je ta mogućnost otvorena za bilo koga. Naše lično mišljenje bazirano na višegodišnjem iskustvu je da je najbolje da se regija ni ne bira (postoji opcija biranja određene oblasti ili čak I grada  uz doplatu), već je mnogo važnije dobiti porodicu u koju ćete se najlakše adaptirati. Smeštaj je u dvokrevetnim sobama.

Porodice su proverene, njih proverava osoblje Fondacije sa kojom Matico sarađuje, svaka porodica mora imati  preporuke iz zajednice u kojoj živi da bi učestvovala na programu i mora proći intervju sa lokalnim predstavnikom fondacija. Porodica takođe mora imati osnovne finansijske uslove da primi dete iz druge zemlje.

Kulturne razlike između zemlja su ogromne tako da je naš savet da kad god imate dilemu razgovarate sa svojom porodicom, jer to je najlakši način da se nesporazumi prevaziđu. Svaki kandidat je dužan da poštuje pravila porodice koja važe za drugu decu ili generalno važe za ukućane.

Takođe je bitno napomenuti da se od Vas očekuje da poštujete njihov red i kad je crkva u pitanju, tj. da sa njima idete u crkvu danima kad i oni idu. Program striktno zabranjuje promenu vere, imena ili bilo kog dela identiteta, pa straha zbog ovakvih običaja nema.

LOKALNI PREDSTAVNICI

Tokom boravka za svakog učenika zadužen je lokalni predstavnik. Uloga predstavnika je prvo da pronađe odgovarajuću porodicu za dete koje učestvuje na programu. On/Ona je osoba koja je pre svega izvršila inspekciju porodice pre vašeg dolaska, ustanovila da ima validne preporuke za učestvovanje na programu. Potom on/ona je zadužen da po dolasku deteta objasni svoju ulogu i objasniti šta sve predstavnik radi i podsetiti učenika na njegova prava i obaveze. Svaki predstavnik je obučen i ima bogato iskustvo u radu sa učenicima na razmeni. Od velike je važnosti da vaš odnos prema vašoj okolini bude korektan, iskren i otvoren. Jedini način da prevaziđete neki problem je preko predstavnika (ako o njemu ne možete razgovarati u porodici). Razgovor sa vašim prijateljima, rođacima pa i prirodnim roditeljima nekada jednostavno ne može rešiti problem, a njihovi saveti mogu i pogoršati odnose. Najčešće se dešava da kada učenici diskutuju o bilo kom problemu sa osobama koje nisu uključene u program situacija se iskomplikuje, a da bi ovo izbegli prvo sedite i razgovarajte sa porodicom, pa ako ne možete zajednički da rešite problem konsultujte predstavnika. Oni su tu da Vam pomognu i da zajedno sa Vama nađu najbolje moguće rešenje. Predstavnici su tu da pomognu oko potencijalnih problema, ali i vi takođe morate preuzeti odgovornost, jer samo vi možete učiniti vaš boravak uspešnim.

DRŽAVNA ŠKOLA

Cilj ovog programa je da pored porodice steknete i nove prijatelje, da se upoznate sa obrazovnim sistemom u zemlje u kojoj boravite. Za razliku od naših škola upis u školu zavisi od Vaših ocean I pravila škole, priznavanje pohađanog razreda, svedočanstvo gde je učenik upisan je prema pravilima I diskreciji škole. Škole su po predmetima slične našim gimnazijama, ali pored opštih predmeta tu se mogu naći predmeti iz oblasti umetnosti (od pevanja u horu, sviranja instrumenta, učestvovanja u drami, mjuziklu, preko vajarstva, pa do filmske produkcije), ekonomije, prava i slično. Jedino što sigurno nećete naći u srednjim školama to su predmeti iz oblasti medicine i medicinskih nauka. Pravila škole su sasvim različita u odnosu na pravila kod nas. Vrlo je važno imati adekvatne predmete koje bi slušali I kod nas, zbog toga morate imati preveden plan i program svoje škole na jezik zemlje u koju putujete. Sve informacije o priznavanju razreda možete naći na sajtu Ministarstva Prosvete Republike Srbije. Učenici iz drugih zemalja moraj se konsultovati sa svojim Ministarstvima I školama oko priznavanja godine u inostranstvu.

KAKO NOSTRIFIKACIJU VRŠI MINISTARSTVO PROSVETE, TE SE OVA PRAVILA MOGU PROMENITI, MATICO NE GARANTUJE DA ĆE KANDIDAT DOBITI DIPLOMU ILI REŠENJE O MATURI PO POVRATKU IZ AMERIKE, TE MOLIMO KANDIDATE DA SE O SVEMU INFORMIŠU NA SAJTU MINISTARSTVA PROSVETE NA VREME I PRE POVRATKA IZ AMERIKE.

http://www.mpn.gov.rs/enicnaric-srbija/

Nijedna Evropska škole ne izdaje Diplomu o završenoj srednjoj školi nakon samo jedne godine pohađanja škole jer smatraju da je logično da škola iz Srbije tj. Ministarstvo Prosvete odobri I prizna pohađanje ino škole.Školske knjige I material nisu uključeni u cenu programa kao ni ručak u školi tamo gde postoji.Troškovi validacije svedočanstva koje škola može izdati kandidatu na kraju programa padaju na teret učenika

PRIVATNA ŠKOLA:

Privatne škole  su drugačije organizovane od državnih škola, njih često finansira crkva ili dobrotvorna organizacija kao I privatna lica. Ove škole su vrlo posvećene učenicima, rad je u manjim grupama, aktivnosti su raznovrsne kao i u državnim školama. Jedan od predmeta može biti religija (makar i npr. Razvoj svetske religije). Privatne škole se posebno plaćaju i možete ih birati prema afinitetima i interesovanjima vašeg deteta. Neke od tih škola su među najboljim školama Evropi I  Svetu. Za privatne škole ostatak programa je potpuno isti, ali se cena razlikuje. Ukoliko želite, možemo uraditi posebnu ponudu prema vašim zahtevima za Vas.

SPORT:

Sport je vrlo bitan za svako društvo, nadam se da ćete iskoristiti svaku priliku da se bavite sportom koji volite ili da se oprobate u sportovima koje niste do sad probali. Ukoliko se bavite sportom u svojoj zemlji i želite da nastavite da trenirate, to najčešće nije problem, ali se može desiti da sport koji trenirate nema u školi koja vas je upisala. Fondacija, i zakoni koji se odnose na ovaj program su veoma rigorozni, jer je zabranjeno upisivati učenika u školu zbog poboljšanja sportskih rezultata tima određene škole. Shodno tome fondacija ne garantuje dobijanje škole koja ima sport kojim se bavite, niti garantuje da ćete igrati utakmice za školski tim (za šta se morate sami izboriti). Niko i nikada neće Vas sputavati da trenirate ono što želite, ali to ne znači da ćete se sigurno takmičiti. Pored svega gore navedenog moramo dodati da ukoliko bilo ko želi da učestvuje u sportskim aktivnostima, da igra za školu ili samo da trenira, mora da uradi i obavezni lekarski pregled koji nije uključen u medicinsko osiguranje programa i cenu tog pregleda plaćaće sam kandidat.

 

DŽEPARAC:

Roditelji svakog kandidata su dužni da obezbede džeparac za svoje dete tokom boravka. Ovaj džeparac neophodan je za sveske i pribor, ličnu higijenu, izlazak, ekskurzije, putovanja ili čak i dodatnu ishranu (ukoliko učenik recimo voli više da jede, a porodica ima drugačije navike, te kandidat želi da dopuni svoje obroke – to svakako može od svog džeparca, a ne može tražiti od porodice da dopunjavaju svoje navike).Džeparac mora biti između 200-300 € mesečno. Po dolasku, svaki kandidat će sa porodicom otići u banku i otvoriti svoj račun ili još bolje je da roditelje obezbede VIZA karticu, na taj račun prirodni roditelji učenika mogu uplaćivati džeparac, a kandidat može podizati novac u iznosu koji mu treba. Kada krene na program učenik sa sobom treba da ponese iznos od bar 2 džeparca. Nikako novac ne držati na računu porodice. Učenici ne smeju pozajmljivati novac od porodice i moraju plaćati svoje telefonske i lične troškove.

 

PUTOVANJA:

Tokom programa učeniku je zabranjeno putovanje van porodice domaćina ili sa predstavnikom. Prema tome samostalna putovanja, posete prirodnih roditelja nisu dozvoljene tokom boravka. Učenik se takođe ne može za vreme raspusta vraćati u Srbiju niti napuštati zemlju u kojoj se nalazi. Putovanja su prema tome dozvoljena samo sa porodicom (mada porodica nije dužna da plaća smeštaj učeniku) ukoliko učenik želi da ide na putovanje i ukoliko može da ga sebi priušti ako ga porodica ne plaća. Učenik takođe može izabrati da ide na neko od ponuđenih putovanja u organizaciji Fondacije, a u pratnji koordinatora (opcionalno – posebno se plaća) ili na putovanje koje organizuje škola.

 

PROMENA PORODICE

Porodica se ne može menjati bez objektivnih razloga. Bez obzira na rasu, ekonomski status, religiju porodice, ovaj program je namenjen onima koji mogu prihvatiti sve razlike među ljudima. Shodno tome ukoliko smatrate da ne bi mogli prihvatiti velike razlike nemojte se ni prijavljivati na program.

 

OSIGURANJE

Svaka porodica je odgovorna za zdravlje svog deteta i pre nego što prijavi dete na program mora razmotriti da li ovaj program na bilo koji način može ugroziti njegovo/njeno zdravlje. Takođe i fondacija na osnovu zdravstvenog kartona koji ispunjava lekar svakog deteta može odlučiti da ne primi kandidata na program ukoliko smatra da je zdravstveno stanje takvo da može biti ugroženo ovim programom. Kao što smo napomenuli svaki učenik je osiguran prema zakonima koji važe za ovaj program. Osiguranje ne podrazumeva bolesti zuba, nasledne bolesti, korekciju vida (ako nosite naočare ili sočiva ponesite i rezervni par). Participacija je i plaća se od 100-250 €/GBP, takođe se posebno plaćaju pregledi vezani za sportske aktivnosti učenika. Svi koji se bave sportom moraju na licu mesta platiti osiguranje u slučaju sportskih povreda jer ono nije uključeno u cenu osiguranja.

PRIJAVLJIVANJE:

Prijava na program se vrši prema sledećem do 01.03. za sledeći školsku godinu ili pola godine od septembra

ili do 01.10. za polugodište od januara. Broj mesta je ograničen.

 1. Razgovor sa predstavnikom Matico agencije (intervju se zakazuje dan pre željenog datuma).
 2. Kandidat mora doći bar sa jednim roditeljem i čuti detalje o programu.
 3. Nakon intervjua kandidat se odlučuje da li želi da učestvuje na programu. Dobija formulare za

popunjavanje i dužan je da ih popuni u roku od 10 dana.

 1. Po potpisivanju kompletne dokumentacije i ugovora sa fondacijom na srpskom jeziku kandidat uplaćuje

depozit u visini od 1500 EUR/CHF + 13.000 din.

 1. Po potvrdi fondacije da je učenik primljen na program, učenik ulazi u proceduru nalaženja porodice.

50% OD CENE PROGRAMA PLACA SE DO 1.02.  A OSTATAK DO 1.05.

 1. Procedura nalaženja porodice može trajati od 2 nedelje do nekoliko meseci. Dešava se nekad da se

porodica nađe i u Avgustu.

 1. Po dobijanju porodice i informacija o školi, kandidat stupa u kontakt sa porodicom i redovno se dopisuje

sa istom do polaska.

 1. Kandidat ide po vizu u Ambasadu/rezerviše kartu za let prema svom Plasmanu.
 2. Učenik kreće na put 5 dana pre početka škole.

MATICO NE GARANTUJE DOBIJANJE VIZE, JER JE DISKRECIONO PRAVO SVAKE AMBASADE DA ODOBRI ILI ODBIJE VIZU POJEDINCU.

KANDIDAT MOŽE BITI VRAĆEN SA PROGRAMA BEZ PRAVA NA REFUNDACIJU U SLEDEĆIM SLUČAJEVIMA:

 • Pušenje, konzumiranje alkohola, droge i opojnih sredstava
 • Nepoštovanja zakonskih propisa, pravila škole, pravila porodice u kojoj boravi
 • Ukoliko fondacija oceni da učesnik predstavlja pretnju za sebe ili okolinu (depresija i slično)
 • Ukoliko u školi kandidat nema bar C+ (jako dobar) uspeh
 • Ukoliko kandidat upravlja motornim vozilom (tokom boravka učenik nema pravo da vozi tuđe motorno

vozilo niti da kupi svoje, ali može da polaže vožnju pri validnoj instituciji)

 • Seksualni odnosi (zabranjeni su tokom programa)
 • Samostalno putovanje bez porodice, koordinatora ili škole nije dozvoljeno programom.

OBAVEZAN JE POVRATAK NAKON ZAVRŠETKA PROGRAMA.

UKOLIKO DOĐE DO PREKRŠAJA, FONDACIJA IMA PRAVA DA VRATI KANDIDATA U SRBIJU BEZ PRAVA NA REFUNDACIJU ZBOG RANIJEG ZAVRŠETKA PROGRAMA

 

ZA SVE DESTINACIJE TROŠKOVI AGENCIJE SU:13.000 DIN+

CENA PROGRAMA AUSTRIJA: 6.650€ za 1 školsku godinu,

Cena za 1 semetar:  5.550€, boravak od 3 meseca 4000€, boravak od 2 meseca: 3500€

Napomena: Učešće na program je za Kandidate rodjene od 31.08.2001-31.08.2004. Kandidati će biti intervjuisani preko skyp-a. Kandidati koji ne znaju nemački moraće ići na kurs nemačkog u Austriji I doplata je 850€ Krajnji rok za predaju dokumenata je 1.05. za celu godinu I 1.11. za pola godine. Austrija ima doplatu za dodatno obavezno osiguranje od 725€ za celu skolsku godinu I 375€ za pola godine. Ukoliko želite da birate grad i dobijete ga –garantovan plasman doplata 850€

 

CENA PROGRAMA NEMAČKA: 6450€ za 1 školsku godinu,

Cena za 1 semetar:  5300€, boravak od 3 meseca 4500€

Napomena: Učešće na program je za Kandidate rodjene od 01.02.2002-31.08.2005. Kandidati će biti intervjuisani preko skyp-a I moraju imati znanje od 2 godine učenja nemačkog jezika. Krajnji rok za predaju dokumenata je 15.04. za celu godinu I 15.10. za pola godine.Kandidati koji nemaju dovoljno znanje nemačkog moraće da pohadjaju kurs po dolasku u nemačku I to se dodatno plaća

 

CENA PROGRAMA ŠVAJCARSA: 7990CHF za 1 školsku godinu,

Cena za 1 semetar:  7600CHF,

Napomena: Učešće na program je za Kandidate rodjene od 01.01.2001-31.07.2004. Kandidati će biti intervjuisani preko skyp-a I moraju imati znanje od 2 godine učenja nemačkog/francuskog jezika. Krajnji rok za predaju dokumenata je 1.04.2018 za celu godinu I 15.10.2018 za pola godine.U Švajcarskoj je plaća dodatno obavezno osiguranje u odnosu na cenu osiguranja po ovom program. 1100CHF za skolsku godinu 600CHF za pola godine

 

CENA PROGRAMA ZA ITALIJU: 6050€

Cena za 1 senestar 5550 eur a za boravak od 3 meseca 4250€. Doplata za garantovan plasman Firenca, Venecija ili Napulj doplata je 1000€- broj mesta ograničen

 

CENA PROGRAMA ZA ŠVEDSKU, NORVEŠKU, DANSKU I FINSKU

Školska godina: 6840€ za garantovan plasma Švedska ili Norveška dodatnih 1000€ a za dodatnu garanciju na metro liniji Stockholm ili Oslo još 1000€ doplata, Pola godine je 6.400€

 

CENA PROGRAMA FRANCUSKA- ŠKOLSKA GODINE : 6550€

pola godine: 6100€,

 

Uslovi plaćanja.

 • I rata – pri predaji formulara 1600EUR/CHF + 13.000 din (nerefundabilni deo)
 • II rata – 01.02. 50% od ostatka duga
 • III rata – (ostatak duga) do 01.05.

 

CENA PROGRAMA OBUHVATA:

 • Smeštaj i hranu u porodici (ručak u školi se posebno plaća)
 • Pohađanje srednje škole
 • Podršku od strane lokalnog koordinatora tokom boravka.
 • Pomoć, podršku i savete učenicima i roditeljima od strane Matico-a, kao i Fondacije tokom

boravka

 • Izveštaje sa opisom postignutih rezultata namenjene roditeljima
 • Priručnik sa savetima za učešće na programu namenjene učenicima
 • Preporuke i uputstva namenjene učenicima i roditeljima pred odlazak na program
 • Pomoć prilikom popunjavanja formulara, prikupljanja dokumentacije i dobijanja vize

 

 

CENA PROGRAMA NE OBUHVATA:

 • OSIGURANJE TOKOM BORAVKA: 550€ za celu godinu (u Švajcarskoj ima doplate), 340€ za pola godine
 • AVIO KARTU (zavisi od destinacije)
 • TRANSFER OD I DO ŠKOLE UKOLIKO GDA ŠKOLA NE ORGANIZUJE
 • VIZA
 • ODABIR REGIJE ILI GRADA

*LIČNI TROŠKOVI

*LABORATORJSKE VEŽBE, AKTIVNOSTI I REGISTRACIJA PRI ŠKOLI KAO I MATURA

*PUTOVANJA U ORGANIZACIJI FONDACIJE

*TROŠKOVI VAKCINACIJE UKOLIKO ŠKOLA ZAHTEVA DODATNU VAKCINACIJU

*PREVODI PLANA I PROGRAMA ŠKOLE

 

PLAĆANJE SE VRŠI U DINARIMA PO SREDNJEM KURSU NARODNE BANKE SRBIJE

 

OTKAZNI TROŠKOVI

 • Za otkaze nakon prijavljivanja, a pre dobijanja porodice zadržava se depozit 1600€/CHF + 13.000 din
 • Za otkaze nakon dobijanja porodice zadržava se 50% od ostatka programa+ depozit
 • Ukoliko iz bilo kog razloga kandidat ne dobije vizu otkazni trošak je 1500€/CHF + 13.000 din I trošak školarine koji je fondacija već uplatila školi a koji se ne može povratiti, u slučaju zemalja koje smo izdvojili u našoj ponudi škole najčešće nemaju ovakav trošak.
 • Nakon dobijanja vize i otkaza iz bilo kog razloga (čak i porodičnih) kandidat nema prava na refundaciju
 • U slučaju prekida programa i ranijeg vraćanja u zemlju iz bilo kog razloga, kandidat nema prava na

refundaciju za neizvršeni deo programa.

Fondacija STS ili Educatius je svih ovih godina uspevala da sve primljene kandidate plasira u odgovarajuće porodice.