Matico Educo | Adresa: Ruzveltova 4/2, Beograd.| Telefon: 011/4076437

Školovanje u Italiji

JEDNOGODISNJE SKOLOVANJE U ITALIJI 2018

 

Svrha ovog program je da obezbedi ljudima različitih kultzra da nauče različit način života u drugoj zemlji. Uzajamno razumevanje kultura jedan je od najvažnijih elemenata ovog programa pored sklapanja novih prijateljstava I učenja jezika. Pošto se radi o opcionalnom program postavljeni su visoki standardi ponašanja učesnika u svako vreme, a ya uzvrat obezbeđujemo dobrostanje I sigurnost učenika kroz ceo boravak na program. Učenici moraju poštovati sva pravila svoje porodice domaćina, lokalnog koordinatora I škole dok borave na vom program. Ovaj program omogućiće Vam životno iskustvo !

TRANSFER KREDITA I OCENA- SVEDOČANSTVA

Molim Vas da razumete da se sledeće ne garantuje

  • Upis u određen razred
  • Kredite utvrđuje škola
  • Diploma se ne dobija na kraju akademske godine.

Ove stavke određuje svaka posebna škola i diskreciono je pravo svake škole ili ministarstva obrazovanja da utvrdi kom razredu pripadate u zavisnosti iz koje zemlje dolazite. Za sve informacije o nostrifikaciji nakon programa morate se obratiti Ministarstvu Obrazovanja u Srbiji koje vrši nostrifikaciju svedočanstava i diploma.

Glavna svrha ovog programa u Italiji je da učenici usavrše znanje italijanskog jezika upoznaju italijansku kulturu korz aktivnosti porodice, u školi i lokalnoj zajednici. Školski program napravljen je tako da da učenicima mogućnost da provedu određeni period učeći italijansku srednju školu. Učenici se plasiraju u volonterske italijanske porodice tokom trajanja programa

LOKACIJA

Pokrivena je cela italija. Učenici ne mogu birati određenu geografsku oblast

TIP ŠKOLE

Učenici se upisuju u Državne škole.

Scuola superiore (srednja škola) upisuje učenike na 4 godina u uzrastu od 14-19 gdina. Oni pohadjaju 5 godina osnovne škole, tri godine srednje škole ili po američkom juniorske srednje škole. Italijanske škole nude različite opcije.

Clasična Srednja Škola (Liceo Classico)- traje pet godina i priprema učenike za upis na fakultet. Latinska, Grčka i Italijanska književnost su važan deo plana i programa. Filozofija, istorija umetnosti se uče najmanje 3 godine.

Prirodni sme Srednje Škole (Liceo Scientifico)- Traje pet godina sa naglaskom na fiziku, hemiju, i prirodne nauke. Učenici takođe nastavljaju da uče latinski i jedan od savremenih jezika

Srednja Škola za slikare i arhitekturu (Liceo Artistico)- škola traje četri ili pet godina i priprema uenike za likovnu akademiju, ili arhitekturu.

Škola za nastavnike (Instituto Magistrale)-traje pet godina i priprema učenike za nastavnike osnovnih škola. Takođe postoji i trogodišnja obuka za vaspitače ali ova diploma ograničava učenike da se kasnije upišu na fakultet

Umetnička srednja škola (Instituti d’Arte)- Ova škola traje 3 godine i priprema učenike za umetničku karijeru

Tehnička srednja škola (Instituti Tecnici- Škola traje pet godina i priprema učenike za univerzitet ili rad. Većina učenika ove škole priprema se za rad u tehničkim i administrativnim poslovima u poljoprivredi, industriji ili trgovini.

Profesionalna Srednja Škola ( Instituti Professional)- Ova škola traje tri do pet godina i namenjena je za profesionalno usavršavanje u struci.

Sve opcije se završavaju nacionalnim ispitom koji se zove MATURA. Učenici koji pohadjaju Liceo nastavljaju studije na Univerzitetu i oko 30% završi fakultete, dok oni koji pohadjaju Institute uglavnom dobijaju diplome koje im omogućavaju da rade kao i mogućnost da se kasnije upišu na neki od Univerziteta.

U školama su predmeti isti i obavezni sa izuzetkom Religije. Učenik je upisan u razred koji se sastoji od 20-30 učenika oni  pohađaju nastavu u istom razredu dok se profesori menjaju.

Svaka škola ima direktora koji zajedno saupravnim odborom sačinjenim od nastavnika, učenika, roditelja i drugih upravlja školom. Odnos izmedju nastavnika i učenika je formalan i pun poštovanja, nastavnici ocenjuju rad učenika a loša ocene može uticati na uspeh na kraju godine.

Postoje i privatne škole u Italiji ali kod njih se naplaćuje školovanje.

Upis u školu i razred za svakog učenika zavisi od ocena i diskreciono je pravo svake škole da traži sve informacije o predhodnom školovanju kako bi utvrdili kom razredu pripada. Svedočanstva kao i časovi slušanja određenih predmeta utiču na nivo i razred u koji će učenik biti upisan.

Učenici plaćaju školske knjige, i troškove za ekstra aktivnosti u školi. Uopšteno govoreći italijanske škole zahtevaju da svaku učenik ima svoju knjigu koja može biti skupa iz tog razloga učenici kupuju polovne knjige.  Neke državne škole naplaćuju izmedju 50-150€ administrativne troškove za celu godinuu ili za semestar). Ovo plaćanje se vrši direktno školi ili pre dolaska ukoliko to škola zahteva

TIPIČAN DAN U ŠKOLI

Časovi se obično odvijaju ujutru, neke škole zahtevaju i pohadjanje subotom. Raspored je obično izmedju 8.00 ujutru do 13.00 ili 14.00. Ručak se ne služi u školi. Pohađanje škole je obavezno, ukoliko učenik ne dođe u školu jedan ili dva dana porodica mora da napiše pismeno opravdanje. Takodje učenicima nije dozvoljeno da kasne, da napuste čas ranije bez pismene dozvole roditelja ili u slučaju iznenadne bolesti bez intervencije nastavnika ili Direktora.

Italijanski učenici imaju dosta domaćih zadataka, strani učenici moraju da rade svoje domaće zadatke redovno od samog početka da bi se navikli i da bi aktivno učestvovali u školskom životu. Neke škole na žalost ne organizuju dodatne aktivnosti u posle podnevnim časovima kao što su sport, pozorište i slično. Učenici često organizuju ove aktivnosti sami ukoliko nisu organizovani od strane škole.

Tokom jutra postoji pauza od 10-15 minuta tokom koje se učenici sastaju u hodniku škole ili imaju užinu. Na početku programa strani učenici često iskuse intervalio kao deo konfuzije, ali ubrzo se naviknu na živahan i dobar odmor. Neke škole organizuju vanškolske aktivnosti.

Svake godinie učenici određenog razreda imaju mogućnost da idu na ekskurziju koju prate nastavnici i posete umetnička i istorijska mesta.

ISPITI U ITALIJI

Procena znanja vrši se i pismeno i usmeno za svaki predmet a za tehničke se može zahtevati i grafika ili manualne aktivnosti u laboratoriji ili radionicama. Sistem ocenjivanja je na skali od 0-10, profesori su strogi a najviše ocene se skoro nikad ne koriste, u teoriji sistem ocenjivanja je sledeći 4- ispod proseka, 5 –nedovoljan , 6- dobar, 7-vrlo dobar, 8-odličan, 9- izuzetan.

Učenici ponavljaju razred ukoliko nemaju najmanje 6 iz svih predmeta.

Strani učenici ne treba da očekuju da će maturirati u Italiji. Učenici dobijaju potvrdu o pohadjanju škole. Ukoliko je neophodno svedočanstvo, to se mora naglasiti na aplikaciji. Ukoliko učenik mora da pohadja određene predmete to se takodje mora navesti na aplikaciji pri prijavi na program.

POLUGODIŠTA I ŠKOLSKA GODINA

Srednja škola kreće sa radom sredinom septembra i završava se sredinom juna, raspust je u januaru, tokom godine slave se dve nedelje Božić, jedna nedelja Uskrs, neki nacionalni i verski praznici a u nekim oblastima škola može odobriti nekoliko dana za odmor.

SMEŠTAJ

Smeštaj je u volonterskim porodicama na bazi punih pansiona.

Porodice nisu plaćene tokom boravka učenika. Učenici se smeštaju u pažljivo odabrane porodice tokom trajanja programa. Učenik mora prihvatiti premeštaj i platiti selidbu u slučaju da je porodica koja ga izabere potpisala kraći ugovor. Ovo znači da se može desiti da učenik promeni porodicu ili školu nekoliko puta tokom boravka u Italiji ako je to neophodno. Porodice se intervjuiđu u njihovom domu i proverava se da li su ekonomski spremne da udome stranog učenika. Sve porodice obezbeđuju smeštaj, obroke kod kuce, a mogu obezbediti spakovan ručak za školu ukoliko se ručak ne služi kući. Svi obroci van kuće padaju na teret učenika. Učenik će do škole ići autobusom ili vozom i mora sam platiti mesečnu kartu. Učenici, čak i oni preko 18 godina ne smeju samostalno putovati tokom trajanja programa, čaki i tokom praznika kao što je Božić ili Uskrs. Učenicima nije dozvoljeno da putuju van zemlje tokom trajanja programa

DOLAZAK

Transfer od najbližeg aerodroma/železničke stanice do porodice nakon nedelje orjentacije- učenici o svom trošku plaćaju avio karte i putovanje od lokacije gde se održava orjentacija do porodice. Učenici moraju imati povratnu kartu pri dolasku u Italiju

NEDELJA ORJENTACIJE

Svi učenici iz zemalja koje ne pripadaju Evropskoj Uniji moraju pohadjati šestodnevnu orjentaciju u Milanu. Učenici su obavezni da dodju na Milanski aerodrom gde će bit sačekani i odvedeni u hotel gde se održava orjentacija

Ovo uključuje: orjentaciju, asistenciju i nadgledanje, smeštaju u sobama sa kupatilom na bazi noćenja sa doručkom, 4 sata italijanskog jezika 4 dana u nedelji, lokalna putovanja i svakodnevne aktivnosti. Cena orjentacije uključena je u cenu programa. Prevoz do finalne destinacije (voz ili avion) seposebno plaćaju. Trošak se plaća pre dolaska

OBAVEZAN KURS JEZIKA

Svi strani đaci moraju pohadjati 16 sati italijanskog jezika na početku školske godine, 2 sata nedeljno tokom 8 nedelja. Cena ovog kursa je uključena u cenu programa. Tokom orjentacije lokalni koordinator će asistrati u proceni znanja italijanskog jezika svakog učesnika.

LOKALNI KOORDINATOR

To je lokani predstavnik kome je dodeljen svaki učenik i koji će biti odgovoran za savetovanje i nadgledanje svakog učenika. On/ona će biti zaduženi za sprovođenje eventualne promene porodice, savetovanje i brigu o učeniku. Lokalni predstavnici su takodje volonteri i nisu šaćeni za plasiranje i nadgledanje ućenika posebno. Lokalni predstavnici su obično nastavnici koji žele da razviju medjunarodnu razmenu u lokalnoj zajednici

DŽEPARAC

Preporučujemo džeparac od 250€ mesečno kako bi učenici pokrili lične troškove zabave, prevoza, lične higijene.

Svaki učenik mora doći sa roditeljem i proći intervju u lokalnoj agenciji tj. Matico Educo Travel-u. Svaki učenik mora imati bar dve godine učenja italijanskog jezika i dobre ocene. Učenik mora biti zdrav i fizički i mentalno, mora biti otvoren za nove ideje, promenu društvenog okruženja i zreo za program. Učenik mora biti spreman da provede godinu dana u porodici i da pri tome bude fleksibilan i da poštuje sva pravila

UZRAST

Ovaj program namenjen je učenicima od 14-18 godina starosti pri dolasku u Italiju

PROCEDURA OKO APLIKACIJE

Prijave se primaju do 15.03. za školsku godinu i do 15.08 za učenike koji žele da provedu pola godine u Italiji od januara. Kasnije aplikacije mogu se prihvatiti samo u zavisnosti od slobodnih mesta i procedure oko vize. Formular popunjava učenik, uz formular dostaviti 4 fotografije kao za pasoš i porodični album, intervju, preporuku profesora italijanskog jezika, svedočanstva  za poslednje tri godine, zdravstveni karton i potpisana pravila programa. Dokumentacija se šalje poštom.

Ukoliko učenik nema plasman do 7 dana pre orjentcije izvršiće se kompletan povraćaj novca ukoliko učenik zahteva da odustane od programa. Učenik može izabrati da nastavi sa procesom dok se ne obezbedi smeštaj. Preporučujemo da učenik ne kupuje kartu dok ne dobije plasman i vizu.

VIZA

Fondacija sa kojom radimo će obezbediti pismo prihvatanja u školu kao i druga dokumenta neophodna za dobijanje vize. Troškovi viziranja pasoša nisu uključeni u cenu programa i snosi ih učenik. Za učenike iz Srbije biće neophodna dozvola boravka koju učenik plaća na licu mesta. Dokumenta za vizu se prvo šalju Ministarstvu Obrazovanja početkom jula za učenkie koji kreću od septembra. Pismo o odobrenju vize šalje se Italijanskom Konzulatu krajem Jula. Originalna dokument se šalju učeniku krajem jula. Svi učenici sami zakazuju razgovor u Konzulatu i zakazuju viziranje početkom avgusta.

OSIGURANJE.

Učenici moraju imati svoje osiguranje koje se mora poslati fondaciji najmanje mesec dana pre dolaska. Osiguranje mora biti na italijanskom jeziku a naša fondacija može da obezbedi osiguranje na Vaš zahtev.

PRENOS KREDITA- PRIZNAVANJE OCENA

Učenicima se ne garantuje- plasman u odredjeni razred, priznavanje svih predmeta niti diploma na kraju školske godine.

CENA PROGRAMA ITALIJA: 5.900€ +13000 dinara za školsku godinu,

Cena za 1 semetar:  5000€ + 13.000 din,

Napomena: Učešće na program je za Kandidate rodjene od 01.08.2000-01.07.2003. Kandidati će biti intervjuisani preko skyp-a I moraju imati znanje od 2 godine učenja italijanskog jezika. Krajnji rok za predaju dokumenata je 15.04.2018 za celu godinu I 01.11.2018 za pola godine.U Italiji neke škole imaju doplatu za registraciju.

USLOVI CENE

CENA UKLJUČUJE

Administrativne troškove

Plasman u srednju školu

Plasman u porodicu

Sačekivanje na aerodromu i transfer do porodice na dolasku i odlasku od najbližeg aerodroma ili stanice

Šestodnevnu orjentaciju, razgledanje i kurs italijanskog jezika

Obavezan kurs italijanskog jezika 8 nedelja 16 sati, 2 sata nedeljno

Asistenciju i podršku 24 časa dnevno tokom programa

E-learning program

CENA NE UKLJUČUJE

Avio/voznu kartu

Osiguranje

Troškove viziranja

Školske ekskurzije, knjige, materijal, uniforme, školski ručak, administrativne troškove škole

Lokalni trasport do škole

Dodatne aktivnosti škole

Domaća putovanja tokom programa za porodicom

Lične troškove

Medicinsko osiguranje/putno osiguranje

USLOVI PLAĆANJA I OTKAZA

Kada učenik popuni aplikaciju i bude odobren od strane našeg partnera  pismo o prihvatanju na program će biti izdato i učenik mora da plati 1000€+13,000 DINARA.

500€ se ne refundira u slučaju odustajanja od programa kao ni dinarski deo troškova agencije. Ostatak sume se može plaćati na rate do 75 dana pre dolaska učenika na program. Naš partner neće izdati dokumenta za vizu dok se ne uplati ukupna cena programa. U slučaju otkaza nakon tog datuma 50% ukupne cen programa se zadržava. U slučaju odbijanja vize zadržava se 1500€+13,000 dinara a ostatak novca će se vratit po prijemu odbijenice od strane našeg partnera.

Nakon početka programa učeniku se neće vraćati novac ukoliko odustane sa programa ili se ranije vrati.

U slučaju da se ne nadje porodica do 7 dana pre početka orjentacije učenik ima pravo da odustane uz celokupni povraćaj novca uključujući nepovratni depozit.

USPEŠNU ŠKOLSKU GODINU U ITALIJI ŽELI VAM MATICO EDUCO TRAVEL!!!

Organizator putovanja Matico Educo Travel doo

Licenca OTP23/2016

Tel:011/3836428