fbpx
Matico Educo Travel | Adresa: Ruzveltova 4/2, Beograd.| Telefon: 011/4076437

02
Jul

0

Toskana

          SKRIVENI BISERI TOSKANE  

CHIANCIANO TERME

PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU:

BUS + SMEŠTAJ + poseta gradiću Montepulciano i šoping centru Valdichiana

 Sa  fakultativnom posetom SORANU, TAROT PARKU  & TERMALNIM IZVORIMA  SATURNIA ,

GROSSETO  & kupanje na obali Tirenskog mora  

                  Program putovanja sa cenovnikom br 02 od 30.07.2019

1.DAN  (SREDA) :  BEOGRAD – MONTEPULCIANO

Sastanak grupe u 18.15 h ( radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici  „ BAS “ , sa predviđenih perona od 34 do 41 ( ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predvidjene perone je iz Karađorđeve ulice ( preko puta hotela Prezident ). Predvidjeno vreme polaska iz Beograda u 19.00 h. Nastavak vožnja autobusom kroz Hrvatsku i Sloveniju sa kraćim zadržavanjima radi odmora. Noćna vožnja.

2.DAN (ČETVRTAK) : MONTEPULCIANO –  CHIANCIANO TERME

Dolazak u  Montepulciano  – idilični gradić okružen vinogradima i smešten između dve doline Val d Orcia i Valdichiana, mesto gde se pravi poznato vino NOBILE. Informativna šetnja i upoznavanje sa mestom – gradski trg sa katedralom, palata Comunale, palata Nobile,  palata Contucci…slobodno vreme u dogovoru sa vodičem. Nastavak puta i dolazak u Chianciano Terme poznatu banju koja se nalazi na oko 550 metara nadmorske visine. Starim delom ove poznate banje dominira veliki zvonik sagrađen u srednjem veku, na čijoj se spoljašnosti može videti grb porodice Medici.  Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. NOĆENJE.

  1. DAN (PETAK): CHIANCIANO TERME – SORANO, TERMALNI IZVORI SATURNIA & TAROT PARK   –  CHIANCIANO TERME

DORUČAK. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, a mi Vam preporučujemo celodnevni fakultativnI izlet u Sorano ,Tarot park i Terme Saturnia. Obilazak bisera Toskane započinjemo od magičnog srednjevekovnog mesta Sarono, smeštenog na stenovitom vrhu gde dominira tvrđava Orsini koja je čuvala selo od mnogobrojnih napada u srednjem veku. Nakon obilaska slobodno vreme za uživanje u ovom šarmantnom gradiću. Nakon obilaska parka naš izlet nastavljamo do banje Saturnia koja predstavlja grupu izvora smeštenih u srcu Toskane. Sumporna voda ima konstantnu temperaturu od 37,5 stepeni, glavni termalni vodopad je Gorelov vodopad, pored koga je poznat još i vodopad Mulino. Ovde ćemo odmoriti od obilaska i prepustiti se čarima termalnih izvora.U dogovoreno vreme polazak do Tarot parka, koji je dizajnirala francuska umetnica Niki de Saint Phalle, gde ćete svakako doživeti nešto novo i nesvakidašnje. Tarot park se nalazi u seocetu Capalbi -u regiji Meremma, u prelepom prirodnom okruženju sa pogledom na toskanske predele. Zaseniće Vas bašta skulptura u kojoj su zastupljene 22 karte tarota. Skulpture su izgrađene od čelika i betona, prekrivene ogledalima, obojenim staklom i keramikom, što stvara vrlo svetle i šarene figure, malo je reći neobičnih formi, sa veličanstvenom  Grand Tower  fontanom, čija je unutrašnjost  ukrašena hiljadama ogledala. Povratak u hotel u večernjim satima. NOĆENJE.

  1. DAN (SUBOTA): CHIANCIANO TERME – GROSSETO & kupanje na obali Tirenskog mora– CHIANCIANO TERME.

DORUČAK. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, a mi Vam preporučujemo fakultativni izlet GROSSETO – koji predstavlja politički i kulturni centar ovog dela Toskane. U prošlosti se ovaj grad vezuje za porodicu Aldonbrandeschi koja je vladala sve do 16 veka , kada i Grosseto postaje deo Velikog vojvodstva Toskane na čelu sa vojvodom Cosimo di Medici. Informativna šetnja i upoznavanje sa još jednim biserom Toskane – katedrala San Lorenco, palata Aldonbrandeschi… U dogovoreno vreme sa vodičem polazak ka mestu Marina di Grosseto koje se nalazi na obali Tirenskog mora, po dolasku slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u hotel u večernjim satima . NOĆENJE.

  1. DAN (NEDELJA) : CHIANCIANO TERME – OUTLET VALDICHIANA – BEOGRAD.

DORUČAK.Odjava iz hotela i polazak za Srbiju sa kraćim usputnim zaustavljanjem u outletu Valdichiana (http://www.valdichianaoutlet.it/en/home)  sa velikim izborom radnji poznatih brendova. Polazak za Srbiju planiran je oko 13 h .

Dnevno /noćna vožnja preko Italije, Slovenije i Hrvatske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i carinskih formalnosti.

  1. DAN (PONEDELJAK): BEOGRAD.

Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska je u jutarnjim satima (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima). Kraj programa.

 

CENA PAKET ARANŽMANA IZRAŽENA U € PO OSOBI:

POLASCI Hotel 3*
14.Avgust.,11.Septembar     PROMO   149 € 169 €
*BROJ PROMO SOBA JE OGRANIČEN!!!!!!!

 

NAPOMENA ZA POLAZAK AUTOBUSA

Obezbeđene peronske karte (važe isključivo za putnike, a ne i za pratioce) , bez nadoknade, putnici će moći da preuzmu od predstavnika Organizatora, kod ulaska na perone, u vremenskom periodu od 45 min. do 30 min. pre programom predviđenog polaska autobusa. Putnici koji u naznačeno vreme ne preuzmu peronsku kartu, obezbeđenu od strane Organizatora, moći će na peron da uđu, isključivo sa individualno kupljenom peronskom kartom, koju su u obavezi sami da pribave (trenutna cena peronske karte iznosi 180 din.) Zbog ograničenog vremena zadržavanja autobusa na peronima, putnici moraju strogo poštovati satnicu za sastanak grupe jer u suprotnom neće se čekati i smatraće se da su odustali od putovanja.

USLOVI PLAĆANJA: : Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA: Celokupan iznos aranžmana do 3 mesečne rate za korisnike VISA, MASTER i MAESTRO kreditnih kartica INTESA BANKE ili  60   po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u 3 jednake mesečne rate bez kamate čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama  sa pomoćnim ležajem (u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta) na bazi tri  noćenja sa doručkom u hotelu 3* u Chianciano Termama , obilaske prema programu putovanja, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje (Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju  neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih), osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja i druge pakete osiguranja, fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera) kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike, obaveznu gradsku komunalnu taksu – za hotele sa 3* – 0,80 €,za hotele 4* – 1€ dnevno po osobi,  plaća se na recepciji hotela, individualne troškove  i ostale nepomenute troškove.

OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu  od 560,70  din  sa osiguranom sumom do 30.000 EUR – Nadstandardni program osiguranja , za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji (uz obaveznu dostavljenu kopiju prijave poravka u R Srbiji),  bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima TRIGLAV OSIGURANJA (ul. Milutina Milankovica 7a, Novi Beograd ). Mogućnost pribavljanja osiguranja od otkaza ili prekida turističkog putovanja u iznosu od 2,1% od ukupne cene aranžmana ( prevoz, smeštaj, takse, aviotakse, YQ doplata za gorivo, vize, izleti koji se ugovaraju pri zaključenju ugovora o putovanju i sl.).  Zaključuje se i naplaćuje isključivo prilikom sklapanja Ugovora o putovanju i nije ga moguće zaključiti naknadno. Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u Opštim uslovima Triglav osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana. U slučaju zdravstvene intervencije pozvati  broj Centra za pomoc EUROP ASSISTANCE  +381 11 41 44 105, e-mailoperationsr@europ-assistance.hu

POPUSTI I DOPLATE: Rezervacija 1/1 soba je moguća isključivo NA UPIT  i doplata iznosi  60 . Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz. Dete uzrasta 0-11,99 godina u pratnji dve punoplatežne osobe ostvaruje popust 10%.

Prva promena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora  (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd. ) agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora vec podleže promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.

FAKULTATIVNI IZLETI(cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama): Izlet TAROT PARK, SORANO & TERMALNI IZVORI SATURNIA  –  35 € odrasli /  30 deca do 11,99,god,  GROSSETO i kupanje na obali Tirenskog mora – 30  odrasli / 25  deca do 11,99,god … Cena fakultativnih izleta zavisi od broja prijavljenih putnika (neophodan minimum od 30 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera), i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate, kao i pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner.

NAPOMENE: U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,…… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na ovim destinacijama, na šta Organizator ne može imati uticaja. Važno obaveštenje – Obaveštavaju se putnici, s`obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono što je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Zbog saobraćajnih propisa u Chianchiano Termama , ne  postoji mogućnost prilaska autobusa samom hotelu.
Napomena za raspored sedenja :
Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog.

OPIS HOTELA:  Hotel 3*Posta 3*,Reali 3*,Astra 3*,Angiolino 3*Park 3*,Patria 4*,President4*,Grand hotel Milano 4* – hoteli se nalaze u Chianciano Termama. Sve sobe sa TWC-om , TV-om.  telefonom, klimom.  U sastavu hotela nalazi se restoran  i recepciju. Doručak je kontinentalni. http://www.htlposta.it/home.html , https://www.hotelreali.it/en/hotel-in-chianciano-teme/ , http://www.hotelastra.biz/page_1.html , https://patria.barbettihotels.it/en/ , http://www.hotelpresidentchiancianoterme.it/?lang=en , https://www.hotelangiolino.it/ , http://www.ghmilano.it/it/

Napomena za smeštaj: U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Organizator, kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Triglav osiguranje .

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA.

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ORGANIZATORA

No Comments

Reply

Skip to toolbar