Adresa: Braće Nedića 12, lokal br.2, Beograd

Mail: booking@matico.edu.rs

Telefon: 064/1272255. 011/2413777,

Br. tekuceg racuna: 265-6050310000152-63

Radno vreme: 10:00 h do 18:00 h

subotom : 10:00-14:00

Maticni br. 21052370, PIB 108710970
Organizator putnickih aranzmana od 03.04.2024 licenca  Br. OTP 14/2024 od 03.04.2024 kategorija A

Follow Me
TOP

AU PAIR USA

 

AuPair Amerika

Naš partner:

1986 State Department je osnovao program Au Pair kao obrazovni program kulturne razmene sa komponentom brige o deci. Au Pair International je zvanično ovlašćen da ovaj program radi po zakonima I pravilima U.S. State Deartmenta Statećs Bureau of Education and Cultural Affairs I da bude sponsor ovog programa kako se to može verifikovati kod BridgeUSA  ili na listi sponzora na Designated Sponsor List.  Svaka Au Pair ce dobiti shodno tome vizu J-1 kategorije koja je I namenjena za sve programe kulturne razmene I živeće sa američkom porodicom 12 meseci (minimum) uz opciju da produži boravak na 6,9,12 meseci (maksimum 24 meseca)

Na lokalnom nivou AuPair international koristi usluge oblasnih I regionalnih direktora koji pružaju podršku au pair I njihovim porodicama. Lokalni predstavnik kontaktira au pair u roku od 48 sati od dolaska, sastaje se sa porodicom I aupair lično u roku od 2 nedelje od dolaska, rešava eventualne probleme izmedju porodice I aupair I organizuje aktivnosti svakog meseca za au pair u regionu.

Kao partner od poverenja, Au Pair international garantuje da su porodice proverene isto koliko I kandidati, da su kvalifikovane da učestvuju na programu jer je najbitnije da ceo lanac u ovom izuzetnom iskustvu I za porodice I za aupair funkcioniše.

Kao agent koji povezuje devojke I mladiće koji žele da učestvuju u ovom programu naš zadatak je da pažljivo izabermo kandidate koji ispunjavaju uslove za učešće na programu, da proverimo reference kao I da iz iskustva savetujemo I upoznamo candidate o očekivanjima I realnim situacijama na koje moraju biti spremni.

Dobrodošli u globalnu porodicu. Nadamo se da će vaša sledeća godina biti uspešna sa obogaćenim životnim iskustvom!

ŠTA JE AU PAIR

“Au pair” znači “on par” ili “jednak.” Au pair postaje “ravnopravan” član američke porodice I deli iskustvo sa svojim domaćinima. Au par ima odgovornosti I porodica u velikoj meri zavisi od nje/njega. Rad au pair je prema programu porodice I prema rasporedu potreba dece. Au pair radi do 10 sati dnevno I ovo sun eke od aktivnosti:

 • Nadgledanje I igranje sa decom porodice
 • Budjenje dece I priprema za školu
 • Priprema hrane za decu
 • RAd na projektima, domaćim zadacima ili umetničkim radovima prema planu
 • Kupanje, presvlačenje I oblačenje dece
 • Stavljanje dece na spavanje I čuvanje
 • Vožnja deced do škole, na zakazane preglede ili aktivnosti
 • Čišćenje dečije sobe I skupljanje stvari
 • Pranje dečijeg veša

U zamenu za svoju aktivnost au pari dobijaju minimalnu nedeljnu stipendiju od  $195.75*   ($250 Au Pari  Professional), obrazovnu stipendiju u visini od $500 godišnje za učenje pri lokalnoj školi ili koledžu, sobu I hranu, trening, mesečne sastanke, superviziju I mogućnost da iskuse Američki način života I usavrše engleski jezik

Au Pairs  moraju prijaviti porez na zarade dok su u SAD-i.

 

KO MOŽE UČESTVOVATI NA PROGRAMU

Pre svega treba napomenuti da je ovaj program  namenjen onima koji imaju nekog iskustva u radu sa decom I pre svega vole decu. Na program mogu učestvati devojke I mladići koji

 • imaju izmedju 18-26 godina
 • moraju biti zdravi
 • moraju imati najmanje 200 radnih sati u čuvanju dece koja ne pripadaju njihovoj porodici
 • moraju imati najmanje 200 radnih sati čuvanja dece ispod 2 godine
 • vozačku dozvolu najmanje godinu dana
 • završenu srednju školu
 • govore engleski B1
 • nisu krivično gonjeni
 • mogu se finansijski izdržavati u slučaju prekida programa ili obaveze da se vrate kući usled nepredvidjenih okolnosti
 • mogu da se obavežu na rad od 12 meseci
 • da prvi put učestvuje na programu

 

Koju dokumentaciju morate imati

Buduće AuPair moraju popuniti online aplikaciju 6 meseci ranije u odnosu na željeni datum putovanja

Uz aplikaciju moraju imati najmanje srednju stručnu spremu, visok nivo znanja engleskog jezika, moraju biti zdrave (potvrda nadležnog zdravstvenog sistema) Najmanje 200 sati čuvanja dece

AuPair mora imati preporuke i to jednu preporuku osobe sa kojom nije u srodstvu i 2 preporuk ljudi kod kojih su čuvali decu i uz to priložiti fotografije (ne smeju biti članovi porodice)

Potvrdu daa nisu kažnjavani.

Svaki kandidat mora proći psiho test.

CENA PROGRAMA:

Ovaj program je potpuno besplatan za devojke I mladiće koji ispunjavaju uslove za učešće na programu. Avio kartu sa najbližeg medjunarodnog aerodrome, smeštaj, hranu tokom boravka, stipendiju od 500$ za 6 kredita učenja željenog predmeta pri lokalnoj obrazovnoj institiciji, SEVIS fee kao I džeparac uključeni su u program.

ŠTA PLAĆA AU PAIR

Au Pari plaća troškove viziranja pasoša 160$, troškove prevoda dokumentata najviše do 5 strana overene od strane zvaničnog sudskog prevodioca u visini od 6000 dinara, avio kartu do najbližeg internacionalnog aerodrome u Evropi. ( u nekim slučajevima avio karta iz Beograda će biti potpuno besplatna- u zavisnosti od letova I mogućnosti organizovanja leta iz Beograda u trenutku polaska)

Svaka au pair će dobiti avio kartu do amerike u jednom pravcu a za povratak će dobiti kartu nakon uspešno završenog programa, u slučaju da au pair napusti ranije program kartu za povratak će morati da kupi sama.

Au Pair takodje ostavlja deposit u agenciji Matico Educo travel u visini od 300€ koji se vraća nakon uspešno završenog programa. U slučaju da se kandidat vrati ranije, ne pojavi na programu ili odustane nakon dobijanja vize ovaj deposit se neće vraćati.

USLUGE AGENCIJE MATICO EDUCO TRAVEL

Obaveze Matico Educo Travel-a

-Da pruži sve informacije

-Da pomogne u aplikaciji za viziranje

-Da proveri sve podatke AuPair

-Da proveri sve kontakte AuPar-a

-Da obavi intervju na engleskom jeziku sa AuPair-om

-Da sa AuPair-om završi sve priprmne radnje vezane za odlazak i obavesti o pravilima programa

OBAVEZE KANDIDATA

Da bi program bio besplatan potrebno je da kandidat završi ceo program. U slučaju ranijeg napuštanja programa AuPair će morati sam/sama da plati avio kartu za povratak a depozit se neće vraćati.

Depozit se ne vraća u slučaju da kandidat napusti ranije program ili se uopšte ne pojavi na programu i u slučaju da zbog kršenja programa bude vraćen kući.

KADA SE PRIJAVITI NA PROGRAM

Na program je najbolje prijaviti se 6 meseci pre željenog polaska za Ameriku s obzirom da je neohodno prikupiti priličnu dokumentaciju. Aplikacija se popunjava on-line I intervjui sa potencijalnim porodicama se obavljaju preko on-line sistema.

 

 

 

You don't have permission to register