Adresa: Braće Nedića 12, lokal br.2, Beograd

Mail: booking@matico.edu.rs

Telefon: 064/1272255. 011/2413777,

Br. tekuceg racuna: 265-6050310000152-63

Radno vreme: 10:00 h do 18:00 h

subotom : 10:00-14:00

Maticni br. 21052370, PIB 108710970
Organizator putnickih aranzmana od 03.04.2024 licenca  Br. OTP 14/2024 od 03.04.2024 kategorija A

Follow Me
TOP

A. Jednogodišnje školovanje-program kulturne razmene

od €6990
(0 Reviews)
OPIS

PROGRAM KULTURNE RAZMENE  Nemačka, Austrija, Švajcarska 2023/24

PRIJAVE DO 31.01.2023

 

 

PRAVO UČESTVOVANJA NA PROGRAM IMAJU SLEDEĆI KANDIDATI:
Učenici između 15-18 godina starosti (učenik ne sme napuniti 17,5 godina pre datuma polaska

Učenik mora biti redovan đak srednje škole
Učenik mora imati želju da upozna drugačiji način života, kulture i tradicije kroz boravak u  porodici
Učenik mora imati dobro znanje nemačkog jezika (poželjno 2 godine učenja ili za Austriju najmanje B1 nivo engleskog jezika i mora se proći intervju sa fondacijom.
Učenik mora imati najmanje dobar uspeh
Učenik mora biti spreman na prilagođavanje, nove ideje, ljude i način života
Učenik mora biti fleksibilan, zreo, samostalan, dobro vaspitan…

PRIJAVE ZA 2023-24 GODINU SU U TOKU I TRAJU DO 30.11.2022

PRIJAVLJIVANJE: Prijava na program se vrši prema sledećem do 31,01 za sledeći školsku godinu ili pola godine od septembra ili do 30,09. za polugodište od januara. Broj mesta je ograničen. 1.Razgovor sa predstavnikom Matico-agencije (intervju se zakazuje dan pre željenog datuma 2.Kandidat mora doćI bar sa jednim roditeljem i čuti detalje o programu 3.Nakon intervjua kandidat se odlučuje da li želi da učestvuje na programu. Zakazuje se intervju sa fondacijom koji se obavlja u roku od 7 dana. Nakon prihvatanja fondacije učenik dobija formulare za popunjavanje i dužan je da ih popuni u roku od 10 dana. Formulari se mogu popunjavati i direktno u bazi našeg partnera tako što svaki učenik dobija šifru za pristup bazi.

MATICO NE GARANTUJE DOBIJANJE VIZE, JER JE DISKRECIONO PRAVO SVAKE AMBASADE DA ODOBRI ILI ODBIJE VIZU POJEDINCU.

ŠTA PROGRAM OBUHVATA

ŠTA PROGRAM OBUHVATA:  Učenik boravi u pažljivo odabranoj porodici kao njen član, sa svim pravima i obavezama koje imaju drugi članovi porodice. Porodice su te koje biraju decu na osnovu karakteristika koje su im zajedničke, jer su porodice volonterske i nisu posebno plaćene za učestvovanje na ovom programu. Porodice proverava fondacija. Program obuhvata boravak u Austriji, Nemačkoj, Švajcarskoj u trajanju od jednu školsku godinu (kandidat kreće na program 5 dana pre početka škole i vraća se sa programa 5 dana po završetku škole) ñ Tokom boravka učenik je pokriven medicinskim osiguranjem za sve iznenadne situacije osim za nasledne bolesti, bolesti zuba i korekcije vide (posetite oftamologa i zubara pre odlaska). Takođe osiguranje ne pokriva obaveznu participaciju pacijenata u zavisnosti da li je učenik bio na ambulantskom pregledu ili je hospitalizovan. Takođe osiguranje ne pokriva sportske preglede (koji su obavezni ukoliko se dete bavi nekim sportom).ñ Tokom boravka, svaki učenik pohađa Državnu (ili po želji Privatnu) školu i dužan je da ima najmanje dobar uspeh.

PROGRAM

PROGRAM: Ovaj program je program kulturne razmene, direktno odobren od država u kojima se odvija a kao želja da se omogući učenicima da upoznaju drugačiji način života, kulturu i tradiciju kroz boravak u  porodici tokom jedne školske godine. Fondacije (sa jednom od njih mi sarađujemo – STS) je odobrena da ovaj program realizuju kroz svoje agente širom sveta. Fondacija sa kojom mi sarađujemo ima svoje regionalne menadžere i kordinatore I pokriva teritoriju svih navedenih država i direktno uz pomoć svog osoblja na terenu nalazi pogodne porodice I škole za realizaciju ovog programa. Poželjno je da tokom programa učenici učestvuju u nizu volonterskih aktivnosti kao I u sportskim I umetničkim aktivnostima prema svojim interesovanjima

PORODICA

Tokom boravka učenici žive u porodici kao njen član. Porodice koje primaju učenike iz inostranstva su VOLONTERSKE iI nisu posebno plaćene za učestvovanje na Programu. One su pune entuzijazma i žele da njihova deca ili oni sami saznaju o drugim narodima i kulturama kao i da podele svoju kulturu i način života sa novim članom, a pre svega vole decu. Zbog svega ovoga od svakog učenika se očekuje da poštuje svoju porodicu i da nastoji da se što pre prilagodi novim pravilima kuće u kojoj boravi. Vaša porodica će za uzvrat Vama pružiti otvoreno srce, podršku tokom celog boravka. Od Vas će se očekivati da nakon završetka školskih obaveza slobodno vreme provodite zajedno kao i da obavljate sitne dužnosti u okviru porodice (sređivanje sobe, svojih stvari, pomoć u kućI i sl.) uostalom ne više od onoga što i sami članovi obavljaju. Sigurno ćete imati priliku da pokažete šta znate, da im objasnite kako živimo, da spremite neko nacionalno jelo ili slično. Porodica će želeti da zna o vašoj zemlji i pomoćI će Vam da razumete njihovu. Same porodice smeštene su širom zemalja u ponudi uglavnom se nalaze u manjim gradovima i mestima u ruralnim sredinama te ne možete očekivati plasman u velikim gradovima niti je ta mogućnost otvorena za bilo koga. Moguće je uz doplatu izabrati u Nemačkoj Berlin/Hamburg ili u Austriji okolinu Beča. Porodica će obezbediti 2 obroka tokom nedelje i 3  boravka vikendom, očekuje se da učenik ruča u školi i plati  3-5€ ručak.

LOKALNI PREDSTAVNICI

LOKALNI PREDSTAVNICI Tokom boravka za svakog učenika zadužen je lokalni predstavnik. Uloga predstavnika je prvo da pronađe odgovarajuću porodicu za dete koje učestvuje na programu. On/Ona je osoba koja je pre svega izvršila inspekciju porodice pre vašeg dolaska, ustanovila da ima validne preporuke za učestvovanje na programu. Potom on/ona je zadužen da po dolasku deteta objasni svoju ulogu i da napravi jedan orijentacioni sastanak u kome će kandidatu objasniti šta sve predstavnik radi i podsetiti učenika na njegova prava i obaveze. Od velike je važnosti da vaš odnos prema vašoj okolini bude korektan, iskren i otvoren. Jedini način da prevaziđete neki problem je preko predstavnika (ako o njemu ne možete razgovarati u porodici). Razgovor sa vašim prijatljima, rođacima pa i prirodnim roditeljima nekada jednostavno ne može rešiti problem, a njihovi saveti mogu i pogoršati odnose. Najčešće se dešava da kada učenici diskutuju o bilo kom problemu sa osobama koje nisu uključene u program situacija se iskomplikuje, a da bi ovo izbegli prvo sedite i razgovarajte sa američkom porodicom, pa ako ne možete zajednički da rešite problem konsultujte predstavnika. Oni su tu da Vam pomognu i da zajedno sa Vama nađu najbolje moguće rešenje. Predstavnici su tu da pomognu oko potencijalnih problema, ali i vi takođe morate preuzeti odgovornost, jer samo vi možete učiniti vaš boravak uspešnim.

DRŽAVNA ŠKOLA

DRŽAVNA ŠKOLA Cilj ovog programa je da pored porodice steknete i nove prijatelje, da se upoznate sa obrazovnim sistemom  i da osetite razlike.U Nemačkoj se učenici upisuju u 9,10,11 razred, to su državne škole I obično učenici moraju da uzmu obavezne predmete poput matematike, nemačkog, engleskog, društvene nauke I prirodne nauke. Pored toga učenici mogu da biraju predmete poput muzičkog, likovnog, informatike u zavisnosti šta škola nudi, obično se učenici upisuju u gimnaziju. U Švajcarskoj se učenici upisuju u gimnaziju ili Mittelschule. Pored obaveznih predmeta učenici mogu pohadjati jezike poput francuskog, italijanskog, španskog, grčkog ili latinskog. U Austriji školska nedelja kao I u predhodnim traje od ponedeljka do petka mada neke škole rade I subotom. Časovi počinju pre 8.00 ujutru I završavaju se izmedju 14 I 16:00. Školska godina počinje u septembru. Za školovanje u Austriji neophodno je najmanje B1 znanje engleskog jezika dok je preporučljivo I znanje nemačkog jezika bar početno. Svaki učenik će nakon završetka godine u zavisnosti od uspeha dobiti ili svedočanstvo ili potvrdu o pohadjanju školske godine sa opisom predmeta I postignutog uspeha.

SPORT

SPORT: Sport je vrlo bitan za Američko društvo, nadam se da će te iskoristiti svaku priliku da se bavite sportom koji volite ili da se oprobate u sportovima koji nisu popularni u Evropi (američki fudbal ili bejzbol). Ukoliko se bavite sportom u svojoj zemlji i želite da nastavite da trenirate u Americi to najčešće nije problem, ali se može desiti da sport koji trenirate nema u školi koja vas je upisala. Fondacija, i zakoni koji se odnose na ovaj program su veoma rigorozni, jer je zabranjeno upisivati učenika u školu zbog poboljšanja sportskih rezultata tima određene škole. Shodno tome fondacija ne garantuje dobijanje škole koja ima sport kojim se bavite, niti garantuje da ćete igrati utakmice za školski tim (za šta se morate sami izboriti). Niko i nikada neće Vas sputavati da trenirate ono što želite, ali to ne značI da ćete se sigurno takmičiti. Pored svega gore navedenog moramo dodati da ukoliko bilo ko želi da učestvuje u sportskim aktivnostima, da igra za školu ili samo da trenira, mora da uradi i obavezni lekarski pregled koji nije uključen u medicinsko osiguranje programa i cenu tog pregleda plaćaće sam kandidat.

DŽEPARAC

DŽEPARAC: Roditelji svakog kandidata su dužni da obezbede džeparac za svoje dete tokom boravka. Ovaj džeparac neophodan je za sveske i pribor, ličnu higijenu, izlazak, ekskurzije, putovanja ili čak i dodatnu ishranu (ukoliko učenik recimo voli više da jede, a porodica ima drugačije navike, te kandidat želi da dopuni svoje obroke – to svakako može od svog džeparca, a ne može tražiti od porodice da dopunjavaju svoje navike). Džeparac mora biti između 200-300€ mesečno. Najbolje je da svaki učenik ima platnu karticu radi podizanja novca ili plaćanja svojih troškova

PUTOVANJA

PUTOVANJA: Tokom programa fondacija će organizovati razna putovanja I obilaske tokom vikenda, ona su opcionalna I posebno se plaćaju. Nije učenik u obavezi da ide na putovanja ali su ta putovanja prilika da se upozna sa ostalim učesnicima programa I da stekne nove prijatelje. Učenik se tokom boravka ne vraća u svoju zemlju.

OSIGURANJE
OSIGURANJE

OSIGURANJE Svaka porodica je odgovorna za zdravlje svog deteta i pre nego što prijavi dete na program mora razmotriti da li ovaj program na bilo koji način može ugroziti njegovo/njeno zdravlje. Takođe i fondacija na osnovu zdravstvenog kartona koji ispunjava lekar svakog deteta može odlučiti da ne primi kandidata na program ukoliko smatra da je zdravstveno stanje takvo da može biti ugroženo ovim programom. Kao što smo napomenuli svaki učenik je osiguran prema zakonima koji važe za ovaj program I osiguranje se placa fondaciji. Osiguranje ne podrazumeva bolesti zuba, nasledne bolesti, korekciju vida (ako nosite naočare ili sočiva ponesite i rezervni par). Takođe ne obuhvata lekove, fizikalnu terapiju i slično. Participacija obavezna i plaća se prilikom odlaska kod lekara, takođe se posebno plaćaju pregledi vezani za sportske aktivnosti učenika. Svi koji se bave sportom moraju na licu mesta platiti osiguranje u slučaju sportskih povreda jer ono nije uključeno u cenu osiguranja. Osiguranje nije uključeno u cenu programa I posebno je navedeno zbog moguće promene cene.

PREKID PROGRAMA I VRAĆANJE SA PROGRAMA

KANDIDAT MOŽE BITI VRAĆEN SA PROGRAMA BEZ PRAVA NA REFUNDACIJU U SLEDEĆIM SLUČAJEVIMA: Pušenje,konzumiranje alkohola, droge i opojnih sredstava Nepoštovanja zakonskih propisa, pravila škole, pravila porodice u kojoj boravi Ukoliko fondacija oceni da učesnik predstavlja pretnju za sebe ili okolinu (depresija I slično) Ukoliko u Školi kandidat nema bar C+ (jako dobar) uspeh. Ukoliko kandidat upravlja motornim vozilom (Tokom boravka učenik nema prava da vozi tuđe motorno vozilo niti da kupi svoje, ali može da polaže vožnju pri validnoj instituciji) Seksualni odnosi (zabranjeni su tokom programa) Samostalno putovanje bez porodice, predstavnika fondacije ili škole nije dozvoljeno programom.

OBAVEZAN JE POVRATAK U SRBIJU NAKON ZAVRŠETKA PROGRAMA. UKOLIKO DOĐE DO PREKRŠAJA, FONDACIJA IMA PRAVA DA VRATI KANDIDATA U SRBIJU BEZ PRAVA NA REFUNDACIJU ZBOG RANIJEG ZAVRŠETKA PROGRAMA

CENA PROGRAMA
CENA PROGRAMA

CENA PROGRAMA za školsku godinu po državama:

AUSTRIJA: 7760€

NEMAČKA:8860€

ŠVAJCARSKA:8990 CHF

CENA PROGRAMA za pola godine od septembra ili od januara:

AUSTRIJA:6250€

NEMAČKA:6490€

ŠVAJCARSKAč :8580 CHF

TROSKOVI AGENCIJE MATICO EDUCO TRAVEL :15000 DINARA

CENA PROGRAMA

CENA PROGRAMA OBUHVATA: Plasman u porodicu, smeštaj I pun pansion, upis u školu, neohodna dokumentacija za vizu, transfer od I do aerodrome na destinaciji na početku I kraju programa, doček na aerodromu, orjentacija sa lokalnim koordinatorom našeg partnera, praćenje učenika tokom programa, 24 časa kontakt telefon za hitne slučajeve

 

 CENA PROGRAMA NE OBUHVATA:

CENA PROGRAMA NE OBUHVATA:  AVIO KARTU (zavisi od destinacije), VIZA , osiguranje ( Austrija I Nemačka 890€ za godinu dana, Švajcarska 1400 CHF),  , dežeparac (300€ MESEČNO), odabir grada ili regije (Austrija zahtev za plasman u Beču -725€, Nemačka: izbor regije ( Severna do Hanovera, cenralna izmedju Hanovera I Frankfurta ili sve nakon Fraknkfurta)- doplata 500€ ili izbor grada :Hambrug ili Berlin-doplata 990€, Švajcarska nema mogućnost posebnog izbora) doplata samo u slučaju da fondacija I obezbedi plasman, garantovan plasman ne postoji ali fondacija nastoji da svima izadje u susret. Vikend izleti, prevoz do škole (u malom broju slučajeva organizovan je prevoz do škole besplatno) svaki učenik mora da računa na trošak prevoza koji je oko 50€ mesečno sem u velikim gradovima gde može biti I do 100€. Ručak u školi oko 4€ po obroku. Welcome camp se održava vikend pre dolaska I učenik se može prijaviti za isti uz doplatu za njega treba izdvojiti 490€ I nije obavezno učšće na ovom kampu. Troškovi za knjige I školski material oko 100€l ( u nekim školama knjige se pozajmljuju ali to ne mora biti pravilo). Troškovi vakcinacije ukoliko je neophodna. OSIGURANJE TOKOM BORAVKA : Austrija ( 69€ mesecno + 40€ jednom, Nemacka, Danska, Finska, Holandija I Svedska 90€ mesecno, Svajcarska 660CHF za pola godina 1350 CHF za celu godinu). Provera znanja engleskog ELTIS test 6000 dinara ako fondacija trazi da se posebno radi test.

  • Odlazak Vreme
    avgust
  • Povratak Vreme
    jun
  • Važenje Pasoša
    pasoš mora da važi 6 meseci nakon povratka
You don't have permission to register