Adresa: Braće Nedića 12, lokal br.2, Beograd

Mail: booking@matico.edu.rs

Telefon: 064/1272255. 011/2413777,

Br. tekuceg racuna: 265-6050310000152-63

Radno vreme: 10:00 h do 18:00 h

subotom : 10:00-14:00

Maticni br. 21052370, PIB 108710970
Organizator putnickih aranzmana od 03.04.2024 licenca  Br. OTP 14/2024 od 03.04.2024 kategorija A

Follow Me
TOP

DOKUMENTACIJA ZA PROGRAM

DS2019

Fondacija je odobreni sponzor J-1 programa od strane US State Departmenta i kao takav ima dozvolu da organizuje Work and Travel program u SAD-u. Fondacija ima pravo da izda DS2019 dokument koji je neophodan da bi svaki student mogao da aplicira za J-1 vizu i učestvuje na ovom programu. DS2019 dokument sadrži sve podatke o studentu, dužinu trajanja radnog dela programa, DS 2019 ne sadrži dodatnih 25 dana grace perioda koji su svakom studentu omogućeni nakon isteka radnog dela da putuje po Americi jer tokom tog perioda student ne može da radi. Produženje programa nije dozvoljeno. Nakon verifikacije i odobrenja posla Fondacija će izdati DS 2019 za svakog kandidata.

J-1 VIZA

Da bi podneli zahtev za vizu J-1 neophodno je da svaki kandidat ima DS2019 i prateću dokumentaciju koju će Matico svakom učesniku u posebnom dokumentu objasniti a prema zahtevima Američke ambasade u Beogradu. J-1 viza će nakon odobrenja i razgovora u Ambasadi biti izdata svakom kandidatu na posebnoj strani u pasošu. Pasoš ćete podići u DHL’u prema uputstvu Ambasade. Svaki kandidat je dužan da uz pasoš u kome se nalazi viza u Ameriku ponese i potpisan DS2019 od strane konzularnog predstavnika u ambasadi. Viza j-1 me važi bez formulara DS2019. Viza važi onoliko koliko i DS2019, nakon tog perioda svaki učesnik ima pravo da još 25 dana provede u Americi (grace period) ali ne može putovati van SAD-a. Putovanje van SAD-a moguće je samo tokom trajanja DS2019 tj. vize zbog toga je svaka viza izdata za više ulazaka. Ukoliko planirate da putujete van SAD-a neophodno je da kontaktirate Fondacija, pošaljete kopiju DS2019 na autorzaciju potpisom. Ukoliko to ne uradite može doći do problema i nemogućnosti da ponovo udjete u SAD.

I-94 karta

Ovaj formular se dobija i popunjava u avionu izmedju Evrope i Amerike. Popunjavaju ga svi putnici koji ulaze u Ameriku. Na pasoškoj kontroli se predaje i isti morate štampati po dolasku na destinaciju. I-94 je dokaz da ste ušli u Ameriku. Ovaj dokument je vrlo bitan i pri prijavljivanju za Social Securitz Number (Socijalni broj) koji je neophodan da bi ste u Americi legalno radili.Na I-94 navodite datum povratka koga se morate pridržavati a shodno DS2019+grace periodu koji nije obavezan.Iz Amerike morate izaći shodno ovom datumu na DS formularu + grace period ako ste se za njega prijavili..

Socijalni broj SSN

Da bi legalno radili u SAD-u studenti moraju aplicirati za ovaj broj. Ovaj broj se dobija po dolasku u Ameriku. U „Post arrival guide-u“ i „Student Handbook’u“ ćete dobiti adresu najbliže kancelariji shodno vašem mestu boravka i objašnjenja vezana za neophodnu dokumentaciju. Za podnošenje zahteva neophodan vam je: PASOŠ, I-94, DS2019 I pismo sponzora koje dobijate uz dokumentaciju za vizu. Nakon podnošenja zahteva dobićete Formular SSA-5030 dokaz da ste predali zahtev, poslodavac će zahtevati ovaj dokument pre nego što vam dozvoli da počnete da radite. Socijalni broj ćete dobiti na adresu poslodavca ili kako ste već naveli u zahtevu najkasnije 90 dana od datuma predavanja. Svaki student je odgovoran da prati svoj status oko izdavanja ovog broja

Morate se registrovati u SEVIS na sajtu fondacije bar 1 radni dan pre nego što podnesete zahtev za Socijalni broj.

Prilikom popunjavanja formulara za socijalni broj I-9 pratite upustva koja imate u Summer Work-Travel Program Participantćs Handbook koji će svaki učesnik dobiti na svoj mail pre polaska na program.

SEVIS Registracija i obaveštavanje fondacije o dolasku

SEVIS (Student and Exchange Visitors Information System) napravljen je od strane američke vlade kako bi se pratilo kretanje medjunarodnih studenata. U roku od 10 dana od datuma dolaska u SAD a ne kasnije od 20 dana od datuma započinjanja programa prema DS2019 morate se prijaviti na SEVIS i javiti se američkoj fondaciji o dolasku. Na SEVIS se možete registrovati tako što pozovete fondaciju i izdiktirate sve neophodne detalje koji su neophodni za registraciju ili možete samostalno uraditi preko interneta na sajtu fondacije. Ukoliko ovo ne uradite može doći do prekida programa i ukidanja vize nakon čega ćete morati da se vratite kući. U slučaju promene adrese tokom boravka takodje ste dužni da novu adresu uneste u SEVIS i da o tome obavestite fonadiju takodje u roku od 10 dana od dana nastanka promene. Ovo se odnosi i u slučaju promene posla, mesta boravka i slično a sve u skladu sa programom i odobrenjem sponzora.

Izveštaji – Tokom trajanja programa svaki učesnik je dužan da sponzoru jednom mesečno podnese izveštaj o programu a shodno mailu koji će dobiti od sponzora na registrovani mail kako to bude navedeno u formularu svakog učesnika. Ovi izveštaji su obavezni po zakonu i iste zahteva State Department. Na kraju programa pre napuštanja SAD-a svaki učesnik je dužan da pošalje izveštaj fondaciji i da navede datum kada napušta SAD kao i da uradi završni izveštaj o oceni programa.

U slučaju bilo kakvih problema tokom programa svaki učesnik će direktno kontaktirati fondaciju na telefone ili preko maila navedenih u Uputstvima za svakog studenta.

ZABRANJENE AKTIVNOSTI-RASKID UGOVORA

 • Svako falsifikovanje dokumenata je zabranjeno i rezultiraće u raskidu ugovora bez prava na bilo kakvu refundaciju
 • Ukoliko kandidat svojevoljno raskine ugovor sa poslodavcem, promeni poslodavca bez odobrenja fondacije, radi dodatni posao bez odobrenja fondacije, fondacija će uskratiti vizu takvom kandidatu bez ikakve refundacije.Ovo važi i za studente koji sami nalaze posao.
 • Poslodavac ima pravo da raskine ugovor sa studentom ukoliko isti krši pravila ponašanja i rada kod poslodavca i u tom slučaju kandidat će biti vraćen sa programa bez prava na refundaciju.
 • Poslodavac može zbog uslova na tržištu skratiti radno vreme, raskinuti ugovor sa studentom a u tom slučaju student je obavezan da se javi fondaciji radi iznalaženja rešenja za nastalu situaciju. (fondacija ne garantuje da će u tom delu amerike moći da vam nadje novi posao)
 • Svako kršenje zakona strogo je zabranjeno i svaki student podleže zakonskim uzansama države u kojoj se nalazi uključujući i zatvorsku kaznu.
 • Konzumeranje alkohola za mladje od 21 godinu je zabranjeno a za sve ostale zabranjeno je na javnim mestima, vožnja kola pod dejstvom alkohola, korišćenje droga i opojnih sredstava je strogo kažnjiva a nepoštovanje poslodavca, saradnika, neprimereno ponašanje na radnom mestu i u mestu boravka, tuče i kradje mogu rezultirati vraćanju sa programa ili zakonskim postupcima.

ORJENTACIJA –  Shodno pravilima State Departmenta svaki kandidat mora odslušati orjentacioni program. Isti će biti obavljen u prostorijama agencije Matico u Beogradu. Tačno vreme i datum biće objavljeni naknadno a svaki kandidat je dužan da prisustvuje. Ukoliko se kandidat ne pojavi na orjentaciji biće automatski diskvalifikovan sa programa bez prava na refundaciju.

ROKOVI:

Prijava na program počinje 01.oktobra a završava se 30. aprila sledeće godine. Ovaj rok se može skratiti u zavisnosti od broja slobodnih mesta. Broj mesta je ograničen a za rane prijave odobrava se posebna cena. Tek pošto kandidat popuni kompletan formular i dostavi neophodnu dokumentaciju smatraće se da je isti prijavljen na program. Nepotpuna dokumentacija neće se prihvatati.

CENA PROGRAMA SA UKLJUCENIM OSIGURANJEM:

FULL OPCIJA 1590 $ 

PLAĆANJE:

 1. rata 100$ pri prijavi na program
 2. rata 100$ uz dokumentaciju nakon 7 dana
 3. rata pre zakazanog razgovora sa poslodavcem 200$
 4. rata nakon potpisivanja ugovora sa poslodavcem ostatak duga ( ili najkasnije do 10.03.2020 sta god je pre)

PLAĆANJE SE VRŠI U DINARIMA PREMA PO ZVANICNOM SREDNJEM KURSU NARODNE BANKE

OTKAZNI TROSKOVI

OTKAZNI TROSKOVI ZA OTKAZ DO 6 NEDELJA PRE POCETKA PROGRAMA

 • U slučaju otkaza po prijavljivanju na program zadržava se 225$
 • U slučaju otkaza po prijavljivanju na program a po završetku intervjua zadržava se 375$
 • U slučaju odbijanja posla i ostanka na programu cena programa se uvećava za 100$ a ukoliko kandidat odbije posao i otkazuje program zadržava se 375$
 • Ukoliko kandidat odustane po potpisivanju ugovora sa poslodavcem i izdavanju DS 2019 formulara zadržava se 510$
 • U slučaju otkaza zbog nedobijanja vize zadržava se 385$
 • Ukoliko kandidat odustane sa programa nakon dobijanja vize iz bilo kog razloga (pa i objektivnih porodičnih) novac se ne vraća i kandidat nema prava na refundaciju
 • U slučaju ranijeg vraćanja sa programa, napuštanja ili udaljavanja sa programa kandidat nema prava na refundaciju.
 • Ukoliko kandidat ne dobije posao može ići na sledeći intervju. Ukoliko kandidat odustane a nije dobio posao zadržava se 175$
 • Ukoliko kandidat traži novi DS’2019 usled sopstvene greške na ugovoru svako novo izdavanje DS-a koštaće 100$
 • Ukoliko self’placed student (koji je sam našao posao) ne dobije odobrenje za poslodavca čiji je ugovor poslat otkazni trošak za procesuiranje tog poslodavca biće 175$.
 • Ukoliko student na self opciji ne dobije vizu otkazni troškovi su 360$
 • Nakon dobijanja vize ni jedan kandidat nema prava na refundaciju.
 • U SLUCAJU OTKAZA KRACEM OD 6 NEDELJA PRE POCETKA ARANZMANA SEM U SLUCAJU NEDOBIJANJA VIZE, NEMA REFUNDACIJE. CELOKUPAN PROGRAM MORA BITI UPLACEN 30 DANA PRE ZELJENOG DATUMA ODLASKA NA VIZIRANJE ALI NE KASNIJE OD 6 NEDELJA PRE POCETKA PROGRAMA.
OBAVEZE AGENCIJE MATICO PO OVOM PROGRAMU SU SLEDEĆE?
 • Da obezbedi pune informacije oko programa i pravila programa u pismenoj formi.
 • Da izvrši pregled dokumenata, aplikacije i da prevede neophodne dokumente
 • Da svakom učesniku dostavi Participant Handbook, Informacije o osiguranju, Sevisu, Socijalnom broju, ugovoru sa poslodavcem, ugovor sa fondacijom.
 • Da obaveštava učesnike o svakoj promeni programa od strane State Departmenta ili promeni zahteva Američke Ambasade u Beogradu.
 • Da obezbedi intervju sa poslodavcem ili fondacijom u prostorijama Matico-a preko interneta.
 • Da izvrši preliminarnu procenu engleskog jezika svakog kandidata.
 • Da izvrši naplatu programa i da iznos uplati fondaciji
 • Da obezbedi od fondacije dostavu DS2019 formulara za apliciranje za vizu.
 • Da obavi orjentacioni program za svakag učesnika pre polaska na put
 • Da dostavi Post Orentation Guide svakom učesniku koji je na full-opciji.
 • Da obezbedi informacije i naplati program kulturnih aktivnosti (izlet ili slično) na zahtev fondacije kao i da prikupi informacije o takvim aktivnostima za studente na self opciji.
 • Da na zahtev učesnika obezbedi, rezerviše avio kartu za učesnika programa.
 • Da pruži asistenciju oko podnošenja zahteva za vizu
 • Da izvrši refundaciju prema programu u slučaju ne dobijanja vize ili odustajanju kandidata sa programa kako je programom predvidjeno.
PREVOZ
 • Da na vreme popune i predaju aplikaciju sa kompletnom dokumentacijom i da poseduju aktivnu e-mail adresu koja će biti aktivna sve vreme boravka u SAD-u.
 • Da izvrše uplatu prema datim ratama i opredeli se da li želi dodatno osiguranje u slučaju ostanka na programu i nakon radnog dela (tokom grace perioda)
 • Da poštuju program i da sve infomracije traže u pismenoj formi
 • Da se pridržavaju zahteva poslodavaca i da na vreme i savesno obavljaju poslove koje im je obezbedlia fondacija. Da stigne u Ameriku pre započinjanja radne ponude.
 • Da se u roku od 10 dana od dolaska u Ameriku jave fondaciji i registruju na SEVIS
 • Da učestvuju u bar jednoj kulturnoj aktivnosti koju odredi fondacija
 • Da na vreme dostave dokumentaciju za apliciranje za vizu
 • Da jednom mesečno šalju izveštaje fondaciji o svom boravku u SAD-u a prema zahtevu fondacije i da na kraju boravka naprave finalni izveštaj kako to zahteva fondacija
 • Da se u slučaju bilo kakvih promena (adrese, poslodavca, dodatnog posla) obavezno jave fondaciji pre takve promene kako bi tražili odobrenje za istu. Promena adrese mora se prijaviti u roku od 10 dana od datuma promene adrese.
 • Da prijave sve nepravilnosti u vezi sa poslodavcem ili programom direktno fondaciji na mail ili telefon koji će im biti dostupan
 • Da pre polaska na put provere kompletnu dokumentaciju i ponesu na put dokumenta neophodna za ovaj program prema navedenim dokumentima u orjentaciji i Participant Hanadbook-u.
 • U slučaju ne dobijanja vize da dostave Matico-u DS2019 i odbijenicu da bi ostvarili pravo na refundaciju.
 • U slučaju kupovine karte preko druge agencije pre puta dostave sve informacije o odlasku i povratku sa kompletnim itinererom i detaljima leta najkasnije 10 dana pre polaska na put
 • Da u slučaju otkaza isti podnesu u pismenoj formi.
 • Studenti na self-opciji su u obavezi da pre podnošenja ugovora sa poslodavcem provere da li poslodavac poseduje svu neophodnu dokumentaciju da bi bio odobren za program. Ukoliko se ispostavi da poslodavac zbog dokumentacije ne može biti odobren student će plaćati penale u visini od 100$.
 • Kulturne aktivnosti za self-opciju moraju se dostavljati jednom mesečno fondaciji ili u pismenoj formi ili putem telefona.

PARTNER AGENCIJE MATICO JE FONDACIJA ICEOINTEREXCHANGE..

U SLUČAJU NEDOBIJANJA VIZE KANDIDAT JE DUŽAN DA DOSTAVI PISMO-ODBIJENICU I PASOŠ NA UVID I DA IZVRŠI POVRAĆAJ DS-2019 U NAJKRAĆEM ROKU RADI PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA REFUNDACIJU. SVAKI OTKAZ MORA BITI U PISMENOJ FORMI. TROŠKOVI VIZIRANJA PASOŠA  I SEVISA SU BESPOVRATNI I NISU NAVEDENI U GORE NAVEDENIM OTKAZNIM TROSKOVIMA. REFUNDACIJA ZA OTKAZ PREMA GORE NAVEDENOM VRŠIĆE SE NAKON OBRAČUNSKOG PERIODA SA FONDACIJOM A NAJKASNIJE DO 30.OKTOBRA NAKON ZAVRŠETKA SEZONE WORK AND TRAVEL PROGRAMA.

CENA OBUHVATA

 • nalaženje posla
 • pribavljanje DS 2019 formulara
 • osnovno medicinsko osiguranje u okviru datuma na DS-u
 • rad informativnog centra tokom boravka
 • orjentacioni program pre putovanja
 • Handbook, PAG i asistenciju fondacije
 • prevod neophodnih dokumenata uz aplikaciju
 • troškove agencije
 • podršku fondacije tokom boravka

CENA NE OBUHVATA

 • avio kartu
 • troškove viziranja pasoša (160$)
 • SEVIS FEE 35$
 • lične troškove,
 • troškove smeštaja i ishrane
 • troškove prevoza i transfera (od aerodroma)
 • medicinsko osiguranje za grace period (5. mesec)
 • full medicinsko osiguranje za 4 meseca doplata 180$

CENA PROGRAMA JE PODLOŽNA PROMENI U SLUČAJU PROMENE OD STRANE FONDACIJE ILI STATE DEPARTMENTA (SEVIS).

UZ OVAJ PROGRAM VAŽI UGOVOR POTPISAN NA ENGLESKOM JEZIKU SA FONDACIJOM, ORJENTACIONI PROGRAM, UPUTSTVO ZA UČESNIKE NA ENGLESKOM JEZIKU.MATICO NASTUPA ISKLJUČIVO KAO POSREDNIK PO OVOM PROGRAMU I NE MOŽE DONOSITI BITNE ODLUKE KOJE SE TIČU STUDENTOVOG BORAVKA U SAD-U. MATICO NIJE ODGOVORAN ZA USMENE INFORMACIJE DOBIJENE NA ŠALTERIMA AGENCIJE, SAMO PISMENE INFORMACIJE SU OBAVEZJUJUĆE ZA AGENCIJU

You don't have permission to register