Adresa: Braće Nedića 12, lokal br.2, Beograd

Mail: booking@matico.edu.rs

Telefon: 064/1272255. 011/2413777,

Br. tekuceg racuna: 265-6050310000152-63

Radno vreme: 10:00 h do 18:00 h

subotom : 10:00-14:00

Maticni br. 21052370, PIB 108710970
Organizator putnickih aranzmana od 03.04.2024 licenca  Br. OTP 14/2024 od 03.04.2024 kategorija A

Follow Me
TOP

INTERNSHIP / TRAINEE USA

INTERNSHIP (PROFESIONALNA PRAKSA) /TRAINEE PROGRAM  U SAD-u

 

Interexchange je sponzor za Internship i Training programa koji su u nadležnosti Eductation and Cultural Affairs odeljenja US State Department-a. Ovaj program pruža stranim studentima i mladim profesionalcima mogućnost da dobiju profesionalnu praksu u kompanijama širom Sjedinjenih Američkih Država. Sve informacije o ovim programima možete naći na sajtu našeg partnera.

Na ovaj program mogu se prijaviti učesnici koji imaju svog poslodavca koji je spreman d aim obezbedi radon mesto u okviru njihove oblasti studija ili rada.

Ko može učestvovati na programu?

Učesnici na Internship programu moraju biti redovni studenti priznatih fakulteta ili viših škola, mogu biti i na master studijama te u tom smislu mogu biti i diplomci koji su završili fakultet u poslednjih 12 mesece pre započinjanja programa. Ovo važi za sve studente koji ne studiraju u SAD-u.

Učesnici na  Trainee programu mogu biti mladi profesionalci koji su stekli diplomu više škole ili fakulteta i imaju bar jednu godinu radnog iskustva u oblasti za koju podnose prijavu ili najviše 5 godina radnog iskustva u polju za koje podnose prijavu. Ovo važi za sve kandidate koji nisu svoju diplomu ili iskustvo stekli u SAD-u.

Svi učesnici, bez obzira na program moraju da se vrate u svoju zemlju po završetku programa, takođe pre početka programa svi učesnici moraju imati obezbeđenu praksu pre nego što započne program. Obezbeđena praksa podrazumeva praksu shodno regulativi State Departmenta te se ova vrsta vize ne može koristiti za radno iskustvo u SAD-u. Interexchange trenutno prihvata prijave za self-plasmane, tj kandidat mora da ima obezbedjen posao ili ga može tražiti preko interenta. Obavezno je da posao bude u polju studija ili rada za trainee program.

PRIJAVA NA PROGRAM

Studenti ili mladi profesionalci dužni su da prilože kompletnu dokumentaciju o obavljanju prakse sa poslodavcem, uključujući DS7001 koji opisuje rotacije i praksu u celosti tokom programa.Da bi se dobro spremili za budućeg poslodavca i prijem na program student treba da pribave dokumenta i informacije o sledećem

 1. Studenti moraju imati dovoljno znanje jezika da bi radili u okruženju gde je to maternji jezik
 2. Kandidati moraju imati najmanje $1500 kod sebe pri ulasku u SAD
 3. Kandidati moraju popuniti aplikaciju za učešće na programu i moraju podneti 3 pisma preporuke
 4. Neophodni su CV, Cover letter (motivaciono pismo), potvrda o nekažnjavanju, izvod iz matične knjige rođenih.
 5. Svaki kandidat mora da prođe intervju sa poslodavcem
 6. Kandidati moraju priložiti potvrde o studiranju/diplomu (za trainee program), potvrdu o položenim ispitima, dokaz o radnom iskustvu u struci u trajanju od godinu dana ili 5 godina (za Trainee program),
 7. Kandidati moraju imati između 21-35 godina i moraju biti redovni studenti (završnih godina) fakulteta ili viših škola, master ili doktorskih studija.
 8. Kandidati moraju prikožiti 1 fotografiju kao za pasoš i jednu fotografiju na kojoj se vide u celosti.
 9. Svi kandidati moraju imati aktivnu e-mail adresu koju će redovno proveravati dok su na prodgramu.
 10. Svaki učesnik je dužan da po započinjanju programa i tokom trajanja programa napravi izveštaje o napredku na programu i da iste dostavi fondaciji prema uputstvima koje dobije od fondacije

AMERIČKA FONDACIJA OBEZBEĐUJE

                   Dokumentaciju za J-1 viz

  • Orjentacioni program
  • Proverava program rada I odobrava praksu kandidatima
  • Praćenje prakse, pregleda izveštaje obavljene prakse I obaveštava State Department o svakom kandidatu
  • Američka fondacija je sponsor programa I ne dozvoljava da se u vreme obavljanja prakse radi bilo koji drugi posao
  • Osiguranje tokom boravka
  • Asistenciju regionalnog prestavnika
  • Telefon za hitne slučajeve
 1. OBAVEZE AGENCIJE MATICO EDUCO TRAVEL:
 2. Da svakom učesniku pruži informacije o programu
 3. Obavi razgovor na engleskom jeziku i proceni znanje svakog kandidata
 4. Poveže kandidata sa fondacijom
 5. Da upozna učesnike sa SEVIS taksom i uslovima SEVIS-a
 6. Da se uveri da je učesnik upoznat sa pravilima i očekivanjima poslodavca
 7. Da asistira pri apliciranju za američku vizu
 8. Da rezerviše avio kartu za svakog učesnika, ukoliko učesnik sam rezerviše kartu dužan je da kopiju rezervacije i original karte dostavi Matico-u najkasnije 3 nedelje pre poletanja.

POLASCI: Kako ovaj program nije vezan za određeni period polaska tokom godine, boravak na programu Internship može trajati 6 ili 12 meseci, Trainee program može trajati 6,12 ili 18 meseci)

Program je zamišljen tako da u toku boravka od 6-18 meseci (18 meseci samo Trainee) svaki učesnik prođe profesionalnu praksu od početka do kraja. To znači da će recimo kuvari prolaziti sve faze od pekare do dezerta i rada u najluksuznijim restoranima nekog od Hotela širom Amerike. Tokom prakse, svi studenti, mladi profesionalci biće za svoj rad plaćeni, a cena rada zavisiće od pozicije što će biti objavljeno za svako posebno zanimanje a što će kandidat dogovoriti sa svojim poslodavcem.

Potrebno je da kandidati započnu procedure bar 3 meseca ranije u odnosu na željeni datum odlaska u Ameriku kako bi se sve formalnosti oko odobrenja prakse I dokumentacije zavrišile na vreme..

Po ovom programu, kandidati koji se prijave za internship ili trainee program ne mogu raditi drugi posao dok su na programu sem onog zbog koga su i prihvaćeni na program. Ovo nije Work and Travel program i ne može biti zamena za isti.

Svaki kandidat koji se prijavi na program biće registrovan kod fondacije sa kojom sarađujemo I dobiće direktno pristup on line aplikaciji. Kada popuni kompletnu aplikaciju uplatu cene programa vrši na račun fondacije prema fakturi koju dobije od fondacije.

Cena programa:

Dužina programa u mesecima)
Cena programa
SEVIS
Ukupna cena
1
$800
$220
$1,020
2
$875
$220
$1,095
3
$950
$220
$1,170
4
$1,025
$220
$1,245
5
$1,100
$220
$1,320
6
$1,225
$220
$1,445
7
$1,300
$220
$1,520
8
$1,375
$220
$1,595
9
$1,450
$220
$1,670
10
$1,525
$220
$1,745
11
$1,600
$220
$1,820
12
$1,675
$220
$1,895
13
$1,775
$220
$1,995
14
$1,825
$220
$2,045
15
$1,875
$220
$2,095
16
$1,925
$220
$2,145
17
$1,975
$220
$2,195
18
$2,025
$220
$2,245

Ukupna cene se uplacuje odmah nakon popunjavanja aplikacije

 

CENA PROGRAMA UKLJUČUJE

CENA PROGRAMA NE UKLJUČUJE

 • Dokumentaciju za J-1 vizu
 • Pregled I odobrenje poslodavca
 • Sevis 220$
 • Asistenciju fondacije u americi
 • Asistenciju pri apliciranju za američku vizu
 • Osiguranje tokom boravka uključujući grace period

 

 • Troškove viziranja pasoša (trenutno $160)
 • Avio kartu do poslodavca
 • Lične troškove i troškove smeštaja i ishrane

OTKAZNI TROŠKOVI1.      U slučaju ne dobijanja vize zadržava se 200$2.      U slučaju povlačenja sa programa pre izdavanja DS2019 zadržava se 200$3.      U slučaju otkaza nakon izdavanja DS2019 zadržava se 350$4.      U slučaju otkaza po dobijanju vize zadržava se kompletan iznos5.      U slučaju ranijeg povratka sa programa nema refundacije

 

MATICO EDUCO TRAVEL SAMO VRŠI REGISTRACIJU ZAINTERESOVANIH KANDIDATA, SVA UPLATA SE VRŠI PREMA FONDACIJI.
DODATNE USLUGE POPUT PREVODA DOKUMENATA USLUŽNO SE MOGU URADITI PREKO AGENCIJI MATICO EDUCO TRAVEL PO CENAMA PREVODILAČKE STRANE.
You don't have permission to register