Matico Educo | Adresa: Ruzveltova 4/2, Beograd.| Telefon: 011/4076437

16
Apr

0

Prag | Češka

PRAG

4 DANA 3 NOĆENJA – AVIONOM

PAKET ARANŽMAN : AVIO PREVOZ + TRANSFER + SMEŠTAJ + RAZGLEDANJE

              Program putovanja sa cenovnikom br.2 od 20.11.2018.

1.DAN. putovanja ( četvrtak ) BEOGRAD-PRAG.

Sastanak putnika na aerodromu «Nikola Tesla» kod šaltera Argus Tours-a broj 703, dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predvidjeno poletanje aviona za Prag letom JU 610 je u  06:50 h (prema objavljenom letu avio kompanije). Predvidjeno sletanje u Prag  oko je u 09:00h (prema objavljenom letu avio kompanije). Po završetku carinskih formalnosti i pasoške kontrole, organizovan transfer u pratnji predstavnika inopartnera (na srpskom ili hrvatskom jeziku)  i odlazak na panoramsko razgledanje grada: pešačka tura (Hradčani, Kraljevski dvorac, katedrala Sv.Vita, Karlov most, Staromesne namjesti, Vaclavske namjesti…). Nakon razgledanja smeštaj u hotel (posle 15.00 h prema hotelskim pravilima). Ostatak dana slobodan za individualne aktivnosti. NOĆENJE.

2.DAN (petak) PRAG- KARLOVE VARI- PRAG .

DORUČAK. Slobodan dan za individualne aktivnosti u čarobnom Pragu ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta za Karlove Vari (obavezna prijava i uplata prilikom rezervacije minimum prijavljenih 15 putnika) – najpoznatiju banju Evrope gde su boravili mnogi evropski vladari, vrhunski slikari, pesnici… Povratak u Prag u popodnevnim satima. NOĆENJE.

3.DAN (subota) PRAG –DREZDEN-PRAG .

Slobodan dan u Pragu  ili fakultativno, celodnevni izlet u Drezden (obavezna prijava i uplata prilikom rezervacije minimum prijavljenih 15 putnika),  jedan od najlepših nemačkih gradova koji s ponosom nosi epitet »Firenca na Elbi«: Katedrala, Opera, Cvinger, Brul terasa i prijatna šetnja pored reke Elbe. Povratak u Prag. NOĆENJE.

4.DAN (nedelja) PRAG  -BEOGRAD.

DORUČAK.  Odjava iz hotela. Slobodno vreme u Pragu do sastanka sa vodičem i organizovan transfer do aerodroma (u dogovoru sa lokalnim predstavnikom). Predviđeno poletanje aviona  (let JU 615) za Beograd je u 20.35 h.  Očekivano sletanje na beogradski aerodrom «Nikola Tesla» je oko 22.30h (prema objavljenom redu letenja avio kompanije).  Kraj programa.

 

CENA PAKET ARANŽMANA IZRAŽENA U € PO OSOBI

 

Hotel 3 *
14. februar 269 € doplata za jednokrevetnu sobu 79

 

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE  INTESA  za efektivu, na dan uplate.

 

NAČIN PLAĆANJA: 120 po osobi prilikom rezervacije a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u 3 jednake mesečne rate bez kamate – čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

 

ARANŽMAN OBUHVATA: Avio-prevoz na relaciji Beograd-Prag-Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia, transfer (autobusom ili mini busom u zavisnosti od broja putnika ) na relaciji aerodrom-hotel-aerodrom, smeštaj u u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama  sa pomoćnim ležajem koje se rade isključivo na upit  (u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta)  na bazi tri  noćenja sa doručkom u hotelu 3* u Pragu, obilaske prema programu putovanja, asistenciju lokalnog predstavnika INOPARTNERA na srpskom ili hrvatskom jeziku, troškove organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje (Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju  neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih), sve avio takse 112.63 € (16.94 € taksa Bgd aerodroma, 22.23 € taksa aerodroma Prag , 4.48€ bezbednosna taksa Bgd aerodroma, 0.98€ naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja republike Srbije i YQ taksa koja trenutno iznosi  68 € – aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta u odnosu na ugovorenu), koje se plaćaju u dinarskoj protivvrednosti u agenciji (takse su podložne promenama), deca do 2 godine ne plaćaju aerodromsku taksu, fakultativne izlete (neophodan minimum od 15 putnika u organizaciji ino partnera) kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike, individualne troškove  i ostale nepomenute troškove

POPUSTI I DOPLATE: Rezervacija 1/1 soba je moguća isključivo NA UPIT. Deca do 2 godine plaćaju 25   imaju besplatan smeštaj u zajedničkom ležaju, NEMAJU mesto u avionu i autobusu, nemaju ishranu u hotelu. Deca  od 2-12 godina  po ovom programu ne ostvaruju popust.

Prva promena po vec zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora  (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd. ) agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora vec podleže promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.

OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu  od 373,80  din  sa osiguranom sumom do 30.000 EUR – Nadstandardni program osiguranja , za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji (uz obaveznu dostavljenu kopiju prijave poravka u R Srbiji),  bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima TRIGLAV OSIGURANJA (ul. Milutina Milankovica 7a, Novi Beograd ). Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u Opštim uslovima Triglav osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana. U slučaju zdravstvene intervencije pozvati  broj Centra za pomoc EUROP ASSISTANCE  +381 11 41 44 105, e-mail: operationsr@europ-assistance.hu

FAKULTATIVNI IZLETI: (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama):  Karlove Vari  60 €, Drezden 60 €  (obavezna rezervacija i uplata u dinarskoj protivvrednosti  u agenciji prilikom rezervacije aranžmana) . Cena fakultativnih izleta zavisi od broja prijavljenih putnika (neophodan minimum od 15 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate), kao i pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner. Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom.

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana!

VAŽNO: Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih . Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) informišu na sajtu Delegacije  EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju ili kroz koje prolaze. Za ulazak u zemlje Evropske Unije neophodno je da putna isparava važi minimum 6 meseci od završetka planiranog putovanja. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,…… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.

Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Organizator ne može imati uticaja.

OPIS HOTELA:

Hotel Anette (ex Balkan) 3* ili Hotel Olsanka 3* ili City Club 3*  ili City Central 3* ili Fortuna West 3* ili A&O Prag (Hotel A&O RHEA3, Hotel A&O METRO STRIZKOV   ili slični . Hoteli se nalaze na liniji gradskog prevoza (travaj ili metro) na oko 15-20 –tak minuta voznje do centra grada . Gostima je na raspolaganju restoran gde se poslužuje doručak. Sobe su opremljene TWC-om i TV-om. Doručak je na bazi  tzv. “ švedskog stola “– samoposluživanje. Više informacija na  www.hotelanette.cz  www.hotelolsanka.cz  www.city-club.cz    www.city-central.cz    www.hotelfortunawestprague.com/  www.aohostels.com/en/prague/

 

Napomena za smeštaj:

Tačno ime hotela znaće se 2 dana pre puta o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni. Putnici će  biti u obavezi da dodju da promene ugovor o putovanju i dobiju novi ugovor sa tačno navedenim imenom hotela. Putnici će biti smešteni u jednom od navedenih hotela ili sličnom.

 

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja Organizatora, kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Triglav  osiguranje.

 

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 15  PUTNIKA.

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.

 

No Comments

Reply

Skip to toolbar