Adresa: Ruzveltova 4A/2, Beograd

Mail: booking@matico.edu.rs

Telefon: 011/2413777

 

Radno vreme: 10:00 h do 18:00 h

Subotom od 10:00-14:00

 

Maticni br. 21052370, PIB 108710970
Licenca OTP 241/2020 od 01.02.2020              Kategorija A20,
Osiguranje licence
DDOR br.300068832 od 01.01.2020

Follow Me
TOP

Razmena Učenika

Školovanje u Španiji

ŠKOLOVANJE U ŠPANIJI ZA SREDNJOŠKOLCE

ŠKOLOVANJE U ŠPANIJI ZA SREDNJOŠKOLCE 2020/2021

Naš partner u Španiji je omogućio nekoliko programa za  naše srednjoškolce:

Školska godina u Španiji, Pola godine, 2 meseca ili 1 mesec (poslednja dva mogu započeti u bilo koje doba školske godine)

InterHispania je organizacija u Španiji čiji je cilj promocija Španskog jezika i kulture u čitavom svetu.

Sa kancelarijom u Barseloni njihovo osoblje ne samo da ima veliko iskustvo već govori više jezika kako bi bilje pružilo podršku učenicima. Pored stalno zaposlenih ova kompanija ima svoje predstavnike širom Španije uključujući i Kanarska ostrva sa ciljem da pruže podršku učenicima na terenu i da vrše monitoring njihovog uklapanja u porodice i škole. Na ovom programu učestvuju učenici iz 20 zemalja sveta.

Španski je jedan od najvažnijih jezika koji govori oko 500 miliona ljudi širom sveta. Život i kultura Španije jedinstvena je u Evropi i svakako će uticati na učenike da prošire svoje vidike i da iskuse Španiju na pravi način Španija je bezbedna i zemlja bogata istorijom i kulturom.

Ko može da se prijavi na program.

  • Učenici od 15 do 18 godina starosti
  • Sa najmanje dobrim usphom u školi
  • Svi koji smatraju sebe zrelim, fleksibilnim, društvenim i koji su spremni da provedu jedan duži period van svoje porodice
  • Svi koji imaju želju da nauče španski i da upoznaju špansku kulturu, tradiciju i stil života
  • Svi kandidati moraju biti zdravi

Svaki učenik mora da dođe na razgovor sa bar jednim roditeljem pre prijave na program. Razgovor nije obavezujući u smislu da učenik nakon njega mora i da se prijavi na program. Nakon odluke o učestvovanju na programu učenik će popuniti aplikaciju i priložiti sve neophodne papire prevedene na španski jezik. Kompletna dokumentacija mora biti potpisana

Porodica

Po ovom programu učenici su smešteni u španske porodice i pohađaju španske državne škole. Sve porodice su pažljivo odabrane i učenik i njegovi roditelji će dobiti sve podate o porodici pre učenikovog polaska na program kao i informacije o školi, lokalnom predstavniku. 75% porodica našeg partnera već ima iskustva u prijemu učenika na školsku godinu, 85% porodica ima decu, 5% učenika smešteno je u porodice koje primaju 2 učenika, 80% učenika se plasira do 30. juna, 1-3 stranih učenika se plasira u svaku školu. Naš partner plasira učenik po celoj Španiji. Sve porodice dobijaju mesečnu pomoć radi kupovine hrane, plaćanja struje i komunalija ali iznos ne pokriva njihovo angažovanje pa se shodno tome smatraju volonterskim porodicama. One ne smeju zahtevati novac od učenika. Porodice su dužne da pruže bezbedno okruženje, prihvate učenika kao člana porodice tako da učenik učestvuje u svakodnevnom životu porodice u njihovim društvenim i kulturim aktivnostima. Porodica je dužna da obezbedi smeštaj u zasebnoj sobi ili sa članom porodice istog pola. Porodica obezbeđuje doručak i večeru a učenik je dužan da ručak uplati u školi. Učenik je dužan da plati i svoj obrok van kuće.

Lokalni predstavnik

Lokalni predstavnik je osoba koja je angažovana oko pronalaženja porodice i obuke iste o programu.Lokalni predstavnik za vreme trajanja programa vodi računa o učenicima u njegovoj regiji o njihovom uklapanju u porodicu i u školu. Lokalni predstavnik dužan je da jednom mesečno podnese izveštaj o svakom učeniku.

Škola

Postoji više tipova škola, Državne, polu privatne, i privatne. Većina učenika po ovom programu plasira se u državne škole. Amo mnji broj učenika plasira se na svoj zahtev ili na zahtev lokalne porodice u polu privatne ili privatne škole da bi išli u školu sa decom iz te porodice. Naš partner ne obavezuje učenike da idu u polu privatne ili privatne škole ali bi bilo poželjno da učenik bude fleksibilan u slučaju da se ovo desi. Većina učenika biće smeštena 10-20 minuta hoda od škole. Samo u nekim slučajevima kada se radi o velikom gradu, prevoz može biti autobusom i do 40 minuta.

Predmeti koji se nude u španskim školama su prilično standardni i zavise od razreda i nivoa znanja. Učenici obavezno slušaju matematiku, španski jezik, engleski jezik, prirodne i društvene nauke i fizičko. Svaki učenik će dobiti predmete koji odgovaraju predmetima i razredu prema Ministarstvu Obrazovanja Španije. Razred koji će učenik pohađati utvrđuje Ministarstvo Prosvete Španije pre dolaska učenika u Španiju. Časovi u španiji traju 50-55 minuta. Obično učenici imaju 30-45 minuta pauze zar ručak. U Španiji ocenjivanje je od 0-10, prolazna ocena je 5. Od stranih učenika zbog jezičke barijere ovo se smatra dobrom ocenom, ali u isto vreme strani učenici moraju raditi na znanju svog španskog i dati maksimum u učenju i savlađivanju gradiva. Škola u Španiji ima 3 semestra: 1. od septembra do decembra, 2. od januara do marta, i 3. od aprila do juna. Vrlo je važno da svaki učenik pre početka škole naglasi da su mu potrebne ocene na kraju radi nostrifikacije u Srbiji jer u protivnom učenik može dobiti samo potvrdu o pohađanju škole i bez ocena. Učenici posebno plaćaju troškove škole kao što su knjige ili uniforme, ekskurzije, vanškolske i sportske aktivnosti, obilasci.

Učenicima je za ovaj porgram potrebna španska viza. Troškovi vize nisu uključeni u cenu programa

Medicinsko osiguranje nije uključeno u cenu programa i učenik ga sam pribavlja preko osiguravajućih kuća u Srbiji i mora biti upoznat sa situacijama kada se isto koristi.

Svaki učenik mora doći u Barselonu, gde se održava orjentacioni program a odatle će učenik biti prebačen u svoju porodicu. Program počinje 01.09.2020

CENA PROGRAMA ZA CELU GODINU: 8060€ 

CENA UKLJUČUJE

Orjentacioni program u Barseloni*

Prevoz do porodice iz Barselone

Smeštaj u porodici sa ishranom prema programu

Registracione troškove u državnoj školi

Dodatne troškove, takse, transfer ocena izveštaj Ministarstva Obrazovanja

24časa/7 dana u nedelji podršku agencije na engleskom, španskom, francuskom, nemačkom i portugalskom.

( orjentacioni program u Barseloni uključen je samo za učenike koji započinju program na dan početka programa ukoliko ne mogu da stignu na Orjentaciju  ista će se održati preko telefona)

PROGRAM NE UKLJUČUJE

Avio prevoz

Medicinsko Osiguranje

Dzeparac (150-250€ mesečno)

Troškovi viziranja pasoša

Troškovi prevoda dokumenata

Knjige i materijal ( zato se preporucuje da prvog meseca ucenici imaju dzeparac od 250-350€)

Uniforme ( u privatnim skolama)

Dodatni troškovi

Garantovan plasman (Barselona 2000€ ili Madrid 1400€, ostale oblasti 1000€ )

Privattna/Bilingvalna/Medjunarodna škola ( dodatno se plaćaju)- Privatne skole se doplacuju od 250-550€ mesecno

Pripremni kurs iz jezika

Putovanja (Malaga, Sevilja…)

DELE – oficijalni test španskog

NAČIN PLAĆANJA

  • Po predaji popunjene aplikacije uplaćuje se 1610€
  • Po dobijanju porodice uplaćuje se ostatak duga

OTKAZNI TROŠKOVI PREMA UGOVORU

ORGANIZATOR PUTOVANJA MATICO EDUCO TRAVEL DOO, BEOGRAD, RUZVELTOVA 4, 11000 BEOGRAD LICENCA 241/2020 OD 01.02.2020 Kategorija A20

You don't have permission to register